“iedere case is anders. iedere ruimte is anders. binnenmilieu kan niet anders dan op maat!”

In onze projecten staat de relatie tussen de gebruiker en het binnenmilieu centraal. Op welke manier beïnvloeden lucht, klimaat en licht de ervaring en activiteiten van de mensen in de ruimte? We zijn dagelijks bezig om het binnenmilieu in de gebouwde omgeving te verbeteren. Dit doen we zowel in bestaande gebouwen, nieuwbouw als beleidsmatig, door het opstellen van een Programma van Eisen en deelname aan onderzoeksprojecten.

In onderstaande cases ziet u voorbeelden van projecten waar we de afgelopen periode aan gewerkt hebben. Hiermee krijgt u inzicht in de mogelijke bijdrage en rol van bba in een project en de breedte van de projecten. Ieder project, groot en klein, is anders. Neem gerust contact met ons op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.

De bba collega’s kunnen u helpen om inzicht te krijgen in deze “onzichtbare aspecten” van het gebouw door middel van certificering, monitoring van het binnenklimaat, het objectiveren van de ervaringen van de gebruikers en het vertalen hiervan naar de invloed op de activiteiten die in de ruimte uitgevoerd worden.

We zijn actief in kantoorgebouwen, scholen, zorggebouwen en woningen, maar ook op meer bijzondere locaties zoals meldkamers, justitiële inrichtingen, treinen en in kerken; zolang de relatie van de gebruikers met het binnenmilieu centraal staat.