bba is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in het binnenmilieu en de effecten ervan op de mens.

Tot onze specialisme behoren binnenluchtkwaliteit, thermisch binnenklimaat en licht. Daarnaast hebben we veel expertise in huis over gezond bouwen en WELL.

Voor vragen over geluid en akoestiek verwijzen we graag door naar de specialisten van ons moederbedrijf DGMR.

bba biedt de volgende adviesdiensten aan

 • Gebouwonderzoek

  Een van onze hoofdactiviteiten is het onderzoeken van gebouwen met binnenklimaatklachten. bba maakt gebruik van de zogenaamde ‘Building in Use-methode’. Deze methode geeft een compleet inzicht in de aard van de klachten en de oorzaken hiervan. Hiermee kunnen we u helpen met het realiseren van een comfortabel binnenmilieu.

  Het onderzoek begint meestal met een (klachten)inventarisatie en objectivering van de binnenklimaatbeleving. Hierna vindt een uitgebreide inspectie plaats van het gebouw en de aanwezige (klimaat)installaties. Ter onderbouwing van de bevindingen kunnen aanvullend specifieke metingen worden uitgevoerd. Aan de hand van de onderzoeksuitkomsten stellen we een diagnose gesteld en adviseren we verbetermaatregelen.

 • Nieuwbouw- en verbouwadvisering

  Een andere adviesdienst van bba is nieuwbouw- en verbouwadvisering. Ook bij het creëren van nieuwe plannen tijdens de initiatiefase of het aanpassen van bestaande situaties, kunnen wij u ondersteunen. Dit doen we door een overwogen planbeoordeling of het opstellen van een Programma van Eisen met bijzondere aandacht voor het binnenmilieu. Zo ontwikkelen we gezonde installatieconcepten en verzorgen we de kwaliteitsbewaking van het binnenmilieu. Onze advisering kan betrekking hebben op installatietechniek, maar ook op bijvoorbeeld  buitenzonwering, of inrichtingsmaterialen.

  Ook kan bba herhuisvestingstrajecten begeleiden. Of het nu om een bestaand of nieuw gebouw gaat, we zien er op toe dat in de nieuwe situatie de binnenmilieukwaliteit is gewaarborgd.

 • Healthy Building Index Tool

  Niets is belangrijker in een gebouw dan de gebruikers ervan. Zij moeten zich er comfortabel, goed en gezond voelen om optimaal hun werk te kunnen doen. De beleving van het binnenmilieu speelt hierbij een heel belangrijke rol. Om de ervaring van de gebouwgebruikers in kaart te brengen heeft bba de Healthy Building Index Tool ontwikkeld. Met deze online tool kan snel en eenvoudig in kaart worden gebracht hoe tevreden de gebouwgebruikers zijn met het binnenmilieu. Er worden o.a. vragen gesteld over de thema’s thermisch comfort, binnenluchtkwaliteit, geluid en licht. Daarnaast wordt er door de gebouwbeheerder een checklist ingevuld waarin gevraagd wordt naar enkele relevante gebouwkenmerken.

  Op basis van de uitkomsten worden mogelijke risicofactoren benoemd. Ook geven we globale aanbevelingen om de binnenmilieusituatie te verbeteren. Deze tool kan periodiek worden ingezet om de tevredenheid van de gebouwgebruikers met het binnenmilieu te inventariseren, of bijvoorbeeld na een verhuizing of interne renovatie.

  Meer informatie is te vinden op: healthybuildingindex.nl

 • WELL-advisering

  De gezondheid van de gebruikers van gebouwen wordt steeds belangrijker voor gebouweigenaren en huurders. Maar hoe weet je of een gebouw gezond is? En hoe bevorder je de gezondheid van gebruikers? Met WELL komen we tegemoet aan de jarenlange wens van gebouweigenaren, projectontwikkelaars en werkgevers om met een certificaat te laten zien dat ze extra geïnvesteerd hebben in een gezonde werkomgeving. bba binnenmilieu kan u bij het volledige WELL certificeringsproces begeleiden: van het opstellen van gezondheidsambities en het uitvoeren van een eerste haalbaarheidsonderzoek tot het begeleiden van de implementatie van WELL maatregelen in de praktijk.

 • Binnenklimaatlabel

  Het binnenklimaatlabel is ontwikkeld om de binnenmilieuprestaties van een kantoorgebouw inzichtelijk te maken. bba binnenmilieu kan in kaart brengen aan welke klasse van het binnenklimaatlabel uw kantoorgebouw voldoet.

  In het onderzoek worden de prestaties van het binnenmilieu vergeleken met de eisen uit het Programma van Eisen Gezonde Kantoren. Aan de hand van een gebouwinspectie, duurmetingen en een beknopte vragenlijst over de tevredenheid van de gebruikers met het binnenmilieu, wordt het label bepaald en per binnenmilieuthema inzichtelijk wat de kwaliteiten en aandachtspunten zijn. Indien gewenst, kan advies worden gegeven over het doorvoeren van verbeteringen om eventuele problemen te verhelpen en/of een hogere beoordeling te behalen.

  Het binnenklimaatlabel is een initiatief van Binnenklimaat Nederland en TVVL en ontwikkeld door TNO, Office Vitae en bba binnenmilieu.

   

 • Metingen/sensornetwerk

  Heeft u ook de indruk dat het binnenmilieu in uw gebouw beter kan? Voortschrijdende sensortechnologie en Internet of Things maken continue monitoring van het binnenmilieu ook voor u bereikbaar. bba binnenmilieu loopt voorop in deze ontwikkeling. Door in uw gebouw een sensornetwerk aan te leggen, kan bba binnenmilieu op afstand de luchtkwaliteit en de temperatuur in de gaten houden. bba gaat verder waar anderen stoppen: met onze binnenmilieu-expertise beoordelen we de situatie op afstand en kijken we verder dan de grenswaarden. We interpreteren de gegevens en overleggen met u over de zin en onzin van eventuele maatregelen. Met onze expertise vertalen we data naar informatie. Op basis van deze informatie krijgt u een advies waar u iets aan heeft. Op die manier kan het binnenmilieu gericht bijgesteld worden, wat zorgt voor tevreden gebouwgebruikers.

  Naast monitoring met sensornetwerken kunnen wij ook stand-alone metingen doen, bijvoorbeeld als onderdeel van een klachtenonderzoek. Wij hebben een groot assortiment meetapparatuur, bijvoorbeeld voor temperatuur, tocht, PMV, CO2-concentratie, fijnstof, ventilatiehoeveelheden, chemische stoffen en schimmels, lichtniveaus, luminantie en spectrale metingen. Voor metingen op het gebied van geluid en akoestiek/nagalmtijd verwijzen we naar ons moederbedrijf DGMR.

  Heeft u interesse? Neem contact op voor meer informatie.

 • Research & development

  bba gelooft in ontwikkeling. Door te participeren aan fundamenteel onderzoek werken we mee aan een beter binnenklimaat en gezondere mensen in Nederland, en ver daarbuiten. Vanuit dit oogpunt delen we onze expertise door bedrijven, overheidsinstellingen en universiteiten te ondersteunen met kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Wij worden regelmatig gevraagd voor het geven van lezingen of cursussen, schrijven publicaties en artikelen en participeren in denktanks en commissies. Daarnaast schrijven we mee aan (internationale) normen en richtlijnen. Zo hebben we meegeschreven de PvE’s Frisse Scholen, Gezonde Kantoren en Gezonde Woningen en verschillende ISSO-publicaties. Al onze publicaties vind je hier.

 • SAM Air | Monitoring Corona-besmettingskans

  In coronatijd is het als gebouwgebruiker fijn om te weten of je met een gerust hart weer naar kantoor kunt. Als werkgever wil je in de gaten kunnen houden of je je zorgplicht voor de medewerkers goed invult. Met SAM Air kunnen medewerkers real time in de gaten houden of de COVID-19-besmettingskans via de lucht (aerosolen) niet te hoog oploopt. Een groen, geel of rood stoplichtje in de kamer geeft aan of het tijd wordt om een raam open te zetten. De gebouwbeheerder kan via een dashboard in één oogopslag zien hoe alle zones ervoor staan. SAM Air geeft een seintje als een grenswaarde is bereikt. En als iemand besmet blijkt, kan achteraf worden teruggekeken of zijn collega’s aan een hoge dosis virusmateriaal kunnen zijn blootgesteld. SAM Air neemt onnodige ongerustheid weg door een vinger aan de pols te houden in coronatijd.

  Voor scholen geldt dat CO2-monitoring een verplicht onderdeel is van het maatregelenpakket waarop de SUVIS-subsidieregeling van toepassing is. SAM Air kan binnen de SUVIS worden meegefinancierd.

  Meer informatie is te vinden op: samair.nl

  Disclaimer
  SAM Air richt zich specifiek op het besmettingsrisico via de binnenlucht. De monitoring van deze zogenaamde aerosolroute is geen vervanging, maar een completering van de RIVM-maatregelen over afstand houden en hygiëne. Omdat besmettingen via meerdere routes op kunnen treden kunnen de partijen die SAM Air-diensten verlenen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit een eventuele besmetting die in een gemonitorde ruimte optreedt.

   

 • Corona ventilatiescan

  Sinds het coronavirus zijn gebouweigenaren extra alert op het verminderen van overdracht van COVID-19 in hun gebouwen. Een goed werkend ventilatiesysteem vermindert de kans op besmetting door kleine virusdruppeltjes (aerosolen) via de lucht. Wilt u weten of uw klimaatinstallatie voldoende ‘COVID-19-veilig’ is? Wij helpen u graag door de ventilatiesituatie in uw kantoor, school, verpleeghuis, restaurant of theater te beoordelen.

  Ons ventilatie-onderzoek toont aan hoe het gesteld is met de verse luchttoevoer in uw werkruimten. We checken de recirculatie tussen ruimten en kijken naar de mogelijkheden om te luchten. Aan de hand van de resultaten doen we een onderbouwde uitspraak over de kans op besmetting. Als dat nodig is adviseren we u welke maatregelen u kunt nemen om de situatie te verbeteren.

  We kunnen dit onderzoek in verschillende gebouwtypen uitvoeren. Lees op de volgende pagina als voorbeeld onze aanpak voor scholen.

 • Getuige-deskundige

  bba binnenmilieu bv is een onafhankelijke partij en onze medewerkers treden geregeld op als onafhankelijke getuige-deskundige in binnenmilieu gerelateerde rechtszaken.

  Als getuige-deskundige staan we ofwel een opdrachtgever, ofwel de rechter bij, als die voorgelicht moet worden. In dat geval geven we antwoord op vragen die de rechter stelt over de kwestie en zijn we in staat om op een juiste wijze de rechtbank te voorzien van een toelichting op de onderzoeksresultaten.