Binnenmilieu in scholen

De gemeente Eindhoven wilde de Internationale School Eindhoven (ISE) huisvesten in het rijksmonument de Constant Rebecque Kazerne. De campus op het kazerneterrein moest voorzieningen huisvesten voor internationale kenniswerkers en hun kinderen (0-19 jaar). Naast een school voor 1150 leerlingen (primair onderwijs en voortgezet onderwijs) werd voorzien in een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, sportvoorzieningen en een internationaal gemeenschapscentrum.

Dit project werd gerealiseerd in de vorm van een publiek private samenwerking (PPS). Voor de aanbesteding konden alleen consortia inschrijven die uit diverse private partijen bestonden, zoals een architect, een bouwer en een facilitair dienstverlener. Met één van hen werd een DBFMO-contract gesloten (Design, Build, Finance, Maintain, Operate) voor een periode van 30 jaar.

Doordat in een dergelijk contract over langere termijn prestaties worden gesteld aan onder andere het binnenmilieu kan een gezond en comfortabel leer- en werkklimaat beter worden gewaarborgd dan in een traditioneel bouwproject.

bba binnenmilieu heeft de gemeente Eindhoven geadviseerd bij het opstellen van de binnenmilieuprestatie-eisen. bba was ook betrokken bij de beoordeling van de inschrijvingen van de consortia en het bewaken van de gestelde prestatie-eisen.

 • ir. Froukje van Dijken

  healthy building specialist + unitmanager

  ir. Froukje van Dijken

  healthy building specialist + unitmanager

  achtergrond
  TU Eindhoven, Fysische Aspecten van de Gebouwde Omgeving (FAGO) aan de faculteit Bouwkunde

  specialisatie
  binnenmilieu in scholen en kinderdagverblijven, luchtkwaliteit, onderzoeksmethodologie, klimaatregeling, kennisoverdracht

  Klik hier voor meer informatie over Froukje.