Bij bba streven we naar een zo optimaal mogelijk binnenmilieu. Hierbij staat het primaire proces en de gebouwgebruiker altijd centraal!

Een project begint bij ons met goed luisteren naar uw behoeften en zorgen. We denken niet in standaardoplossingen, u krijgt advies op maat.

Uiteindelijk is iedere binnenmilieusituatie uniek.

We kijken verder

Bij bba kijken we verder dan alleen wettelijke eisen en standaard normen. Ons doel is altijd het creëren van een gezond, comfortabel en productiviteit bevorderend binnenmilieu. We denken graag out of the box. Soms is een binnenmilieu probleem effectiever op te lossen met organisatorische dan wel bouwkundige maatregelen, dan wel installatietechnische maatregelen. Geregeld werkt een individuele oplossing (bv. microklimatisering) goed als aanvulling op meer algemene maatregelen.

Om binnenmilieuproblemen te verhelpen is bronaanpak altijd de eerste keus. We plaatsen problemen in de context. Een gebouw staat er namelijk niet alleen, maar heeft een open verbinding met zijn omgeving en de gebruikers. We zoeken naar die oplossingen die écht werken!

Altijd voorop

We werken “evidence based”. Hierbij beschikken we over uitermate geactualiseerde en relevante kennis. Hiermee staven we onze bevindingen en advies. Deze kennis doen we op door eigen onderzoek, het bijhouden van de vakliteratuur, deelname aan (internationale) congressen en evenementen, waar we ook zelf vaak als spreker uitgenodigd worden en hebben we een uitgebreid (internationaal) netwerk.

We praten in ‘eindprestaties’. Gaat het over bijvoorbeeld de renovatie van een school, dan hebben we het over beter leren in een goed geventileerd en comfortabel lokaal. Dreigt er bezuinigd te worden op de klimaatinstallatie voor een nieuw kantoor, dan benoemen en berekenen we het effect op ziekteverzuim en productiviteit. Naar de effecten van diverse binnenmilieuaspecten, als temperatuur, luchtkwaliteit, licht en geluid, op productiviteit en ziekteverzuim hebben we veel onderzoek gedaan. Zie hier het volledig rapport, opgesteld in opdracht van Platform 31.

Onze adviesmanieren

bba adviseert in technische aanpassingen en ontwerpoplossingen, waarbij de specifieke gebouwgebruiker altijd centraal staat. We bekijken gebouwen en gebruikers in hun totaliteit. En voor al ons advieswerk geldt: bronaanpak is de eerste keuze.

Door het centraal stellen van de gebouwgebruiker beginnen veel van onze onderzoeken bij de gebruikers zelf. Door goed te luisteren naar de ervaringen van de mensen in het betreffende gebouw en deze informatie te combineren met metingen en inspecties kunnen we bepalen wat de klachten veroorzaakt.

We denken mee met onze opdrachtgevers, schrijven adviezen in heldere taal en geven aanbevelingen die in de praktijk toepasbaar zijn. We denken logisch, maar soms ook functioneel ‘onlogisch’ en kunnen zo ogenschijnlijk onverenigbare concepten voor u samenbrengen.

Het is vanzelfsprekend dat we voor onze interne bedrijfsvoering dezelfde sociale en milieukundige eisen hanteren als bij ons advies- en onderzoekswerk. Men noemt ons niet voor niets de feelgoodbuilding adviseur.

Kwaliteit

De drive om kwalitatief te werken is bij ons groot, zowel intern als naar onze opdrachtgevers toe. Elk project is uniek en wij stellen het beste team samen om unieke binnenmilieuproblemen te onderzoeken. Sinds 2022 zijn wij als bba binnenmilieu, in navolging van ons moederbedrijf DGMR, ook zelfstandig ISO-9001, ISO-14001 en ISO-27001 gecertificeerd. Dit betekent dat wij toonaangevend de hoogste normen hanteren op de gebieden van kwaliteitsmanagement, milieubewustzijn en informatiebeveiliging.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij zijn bewust bezig met MVO en dat is te zien in de projecten die wij voor opdrachtgevers uitvoeren. Zo hebben we interessante opdrachten uitgevoerd voor onder andere het Longfonds en de Voedselbank. Daarnaast zijn we sinds 2023 Bomenpartner van Trees For All en zorgen we er samen met vele andere bedrijven voor landschapsherstel in Nederland en het planten van extra bomen in Mexico. Zo dragen we niet alleen ons steentje bij aan een gezonder binnenmilieu, maar ook een gezonder buitenmilieu.