Ventilatiesysteem in woning

bba binnenmilieu werd benaderd door een bewoner uit Amsterdam Osdorp. Deze huiseigenaar had een aantal klachten over het binnenmilieu in zijn woning. Specifiek ging het over muffe lucht, kookluchtjes van de buren, voelbare tocht nabij inblaasventielen en geluidsoverlast van het systeem. Het huis was onderdeel van een onlangs opgeleverd nieuwbouwproject, bestaande uit een 12-tal eengezinswoningen uitgerust met een balansventilatiesysteem. In opdracht van de VvE heeft bba onderzoek gedaan naar de oorzaken van de klachten.

Tijdens het onderzoek zijn de prestaties van het ventilatiesysteem in kaart gebracht. Dit werd gedaan door metingen uit te voeren naar de lucht toevoer en afvoer en het installatiegeluid, maar ook door visuele inspecties uit te voeren van het ventilatiesysteem. Dit houdt in dat het ventilatiesysteem van begin (vaak op het dak) tot eind wordt ge├»nspecteerd, inclusief het inwendige van bijvoorbeeld de luchtkanalen. Uit ervaring blijkt dat deze inspecties vaak worden vergeten, terwijl juist de inwendige hygi├źne van het ventilatiesysteem zo belangrijk is voor de luchtkwaliteit.

De meet- en inspectieresultaten zijn getoetst aan de wettelijke eisen en aan richtlijnen. Zo krijgt de opdrachtgever een overzicht of het ventilatiesysteem voldoet aan de ontwerpeisen, maar ook of er nog andere verbeteringen mogelijk zijn. In de rapportage wordt veel aandacht besteed om de bevindingen van het onderzoek te vertalen naar heldere en praktische adviezen, zodat de bewoner daarmee direct aan de slag kan.

In dit specifieke geval was een aantal vrij eenvoudige verbeteringen mogelijk waarmee een deel van de klachten gelijk aangepakt konden worden. Daarnaast zijn op basis van het bba rapport de aannemer en installateur benaderd om andere punten te verbeteren.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:

Tim Beuker