Kwaliteit van woningventilatiesystemen

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) heeft bba binnenmilieu de kwaliteit van ventilatiesystemen in nieuwbouwwoningen onderzocht. Het doel van het onderzoek was o.a. in kaart te brengen wat de meest voorkomende tekortkomingen zijn op het gebied van ontwerp, uitvoering, onderhoud en gebruik. Daarnaast is er gekeken naar de achterliggende (procesmatige) oorzaken van de geconstateerde tekortkomingen.

Voor het onderzoek heeft bba in een periode van ongeveer 6 maanden 300 huur- en koopwoningen bezocht, verspreid over heel Nederland. In deze woningen is op een systematische manier de kwaliteit van het ventilatiesysteem in kaart gebracht. Hiervoor zijn zowel metingen van het installatiegeluid en de luchttoevoer en -afvoer uitgevoerd als visuele inspecties.

Om de onderzoekstijd per woning beperkt te houden tot ongeveer 1,5 uur is een op maat gemaakte meet- en inspectiemethode voor dit onderzoek ontwikkeld door bba. Per woning zijn bijna driehonderd inspectiepunten vastgelegd, variërend van het type ventilatie-unit tot de inwendige hygiëne van luchttoevoerkanalen.

Na afronding van de meetsessies heeft bba een data-analyse uitgevoerd van de verzamelde gegevens. Hieruit kon worden opgemaakt wat de kwaliteit is van ventilatiesystemen en waar mogelijke probleempunten liggen. De rapportage van het onderzoek is inmiddels openbaar gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en is hier te vinden.

 • dr. ir. Atze Boerstra

  feelgoodbuilding specialist + managing director

  dr. ir. Atze Boerstra

  feelgoodbuilding specialist + managing director

  achtergrond
  TU Delft, Klimaatregeling, faculteit Werktuigbouwkunde & promotie TU Eindhoven, unit Building Physics & Systems (BPS)

  specialisatie
  thermisch binnenklimaat, luchtkwaliteit, beleidsadvisering, PPS/DBFMO projecten, installatietechniek, research & development, rechtszaken

  Klik hier voor meer informatie over Atze. 

 • ir. Froukje van Dijken

  healthy building specialist + unitmanager

  ir. Froukje van Dijken

  healthy building specialist + unitmanager

  achtergrond
  TU Eindhoven, Fysische Aspecten van de Gebouwde Omgeving (FAGO) aan de faculteit Bouwkunde

  specialisatie
  binnenmilieu in scholen en kinderdagverblijven, luchtkwaliteit, onderzoeksmethodologie, klimaatregeling, kennisoverdracht

  Klik hier voor meer informatie over Froukje.

 • ir. Tim Beuker

  WELL AP + indoor climate specialist

  ir. Tim Beuker

  WELL AP + indoor climate specialist

  achtergrond
  TU Delft, Bouwtechnologie en Architectuur aan de faculteit Bouwkunde

  specialisatie
  WELL AP en WELL Faculty Member, binnenmilieu in utiliteitsgebouwen (bestaand en nieuwbouw) en complexe gebouwinstallaties

  Klik hier voor meer informatie over Tim.