Kwaliteit van woningventilatiesystemen

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) heeft bba binnenmilieu de kwaliteit van ventilatiesystemen in nieuwbouwwoningen onderzocht. Het doel van het onderzoek was o.a. in kaart te brengen wat de meest voorkomende tekortkomingen zijn op het gebied van ontwerp, uitvoering, onderhoud en gebruik. Daarnaast is er gekeken naar de achterliggende (procesmatige) oorzaken van de geconstateerde tekortkomingen.

Voor het onderzoek heeft bba in een periode van ongeveer 6 maanden 300 huur- en koopwoningen bezocht, verspreid over heel Nederland. In deze woningen is op een systematische manier de kwaliteit van het ventilatiesysteem in kaart gebracht. Hiervoor zijn zowel metingen van het installatiegeluid en de luchttoevoer en -afvoer uitgevoerd als visuele inspecties.

Om de onderzoekstijd per woning beperkt te houden tot ongeveer 1,5 uur is een op maat gemaakte meet- en inspectiemethode voor dit onderzoek ontwikkeld door bba. Per woning zijn bijna driehonderd inspectiepunten vastgelegd, variƫrend van het type ventilatie-unit tot de inwendige hygiƫne van luchttoevoerkanalen.

Na afronding van de meetsessies heeft bba een data-analyse uitgevoerd van de verzamelde gegevens. Hieruit kon worden opgemaakt wat de kwaliteit is van ventilatiesystemen en waar mogelijke probleempunten liggen. De rapportage van het onderzoek is inmiddels openbaar gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en is hier te vinden.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met:

Atze Boerstra, Froukje van Dijken of Tim Beuker.