hoe wij werken

Bij bba streven we naar een zo optimaal mogelijk binnenmilieu. Hierbij staat de gebouwgebruiker altijd centraal! Daarom beginnen we altijd met te luisteren naar de behoeften en zorgen van onze klant en de beleving van de gebouwgebruiker te inventariseren, of de verwachtingen. Dit kan met behulp van onze op maat gemaakte vragenlijst.

Vervolgens kan het gebouw of de werkplek verder onderzocht worden om te achterhalen waardoor de binnenmilieuklachten veroorzaakt kunnen worden. Eventueel aangevuld met behulp van specifieke metingen.

We rapporteren deze bevindingen met een verklaringsmodel waar aan de ene kant de gebouw- en werkplekfactoren (zoals ramen kunnen niet open of geen buitenzonwering) gekoppeld worden aan fysische oorzaken (bijvoorbeeld hoge concentratie irriterende bestanddelen in de lucht of hoge ruimtetemperatuur) die vervolgens weer gekoppeld worden aan de meest voorkomende gebouwgebonden klachten (zoals muffe lucht of te warme temperatuur in de zomer).

Hierna volgt ons advies op maat en is bronaanpak altijd de eerste keus. We plaatsen problemen in de context. Een gebouw staat er namelijk niet alleen, maar heeft een open verbinding met zijn omgeving en de gebruikers.

Daarnaast beschikken we over uitermate geactualiseerde en relevante kennis. Hiermee staven we onze bevindingen en advies. Deze kennis doen we op door eigen onderzoek, het bijhouden van de vakliteratuur, deelname aan (internationale) congressen en evenementen, waar we ook zelf vaak als spreker uitgenodigd worden en hebben we een uitgebreid (internationaal) netwerk.

We praten in ‘eindprestaties’. Gaat het over bijvoorbeeld de renovatie van een school, dan hebben we het over beter leren in een goed geventileerd en comfortabel lokaal. Dreigt er bezuinigd te worden op de klimaatinstallatie voor een nieuw kantoor, dan benoemen en berekenen we het effect op ziekteverzuim en productiviteit.

Het is vanzelfsprekend dat we voor onze interne bedrijfsvoering dezelfde sociale en milieukundige eisen hanteren als bij ons advies- en onderzoekswerk. Men noemt ons niet voor niets de feelgoodbuilding adviseur.