Bij een locatie van GGNet was onderhoud aan de klimaatinstallaties nodig. De gebouwgebruikers ervaarden veel warmteklachten, met name in de zomer. Omdat GGNet het pand huurt, is het belangrijk aan de verhuurder aan te tonen wat de huidige knelpunten en noodzakelijke maatregelen zijn. Hiervoor schakelde GGNet bba binnenmilieu in om een thermisch binnenklimaatonderzoek uit te voeren.

 

Onze insteek bij dit project was een classic building-in-use-onderzoek. Hierbij combineren we verschillende onderzoeksmethoden om de oorzaak van de binnenklimaatklachten te achterhalen. In eerste instantie voerden we duurmetingen uit bij GGNet: wij plaatsten sensoren die voor relatief langere tijd (in dit geval 2 maanden gedurende de zomer)continu de temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en CO2-concentratie meten. Zo verzamelden/verkregen we het eerste gedeelte van onze kwantitatieve meetdata. Omdat wij altijd met de medewerker als uitgangspunt werken, vroegen we de medewerkers van GGNet een vragenlijst in te vullen. Zo kregen wij ook op individueel niveau inzicht in de situatie. Tot slot voerden wij in 1 dag een inspectie uit naar het gebouw en de installaties waarbij we onder andere de ventilatiehoeveelheden maten.

De combinatie van verschillend kwantitatief en kwalitatief onderzoek en zowel persoonlijke als gebouwgebonden resultaten bood ons zoals gebruikelijk veel materiaal om te analyseren. Uiteindelijk bleek dat verschillende gebouwinstallaties niet goed werkten, zoals de luchtbehandelingskast, koelmachine en zonwering. Bovendien was een deel van het gebouw natuurlijk geventileerd, maar de elektronische toevoerroosters die dit regelen werkten niet naar behoren. Al met al zorgde dit voor te weinig koeling en ventilatie, wat de klachten bij de medewerkers verklaarde.

 

Bij bba vinden wij het belangrijk dat onze opdrachtgevers en hun aannemers praktische en werkbare adviezen krijgen. Daarom leggen wij onze (vaak ingewikkelde) installatietechnische informatie zo behapbaar mogelijk aan onze opdrachtgevers uit. Ook GGNet was blij dat zij nu met een professioneel en begrijpelijk onderzoeksverslag naar de verhuurder konden stappen.

Collega Mark over de toegevoegde waarde van bba bij building-in-use-projecten: ‘’Het is leuk dat je afsluitend aan zo’n project ziet dat je echt een toegevoegde waarde hebt geleverd. De klant was blij dat ze nu een helder onderzoek hadden waar ze op konden terugvallen. Bij een soortgelijk project was zelfs de verhuurder van het pand te spreken over ons werk, en wilde hij graag aansluiten bij de overleggen die wij hadden met de opdrachtgever. Hij ging meteen aan de slag met onze praktische adviezen om de koeling- en ventilatiesystemen weer goed werkend te krijgen. Dat soort dingen is natuurlijk waar je het als adviseur voor doet.’’

 

 

 • dr. ir. Marije te Kulve

  lighting + indoor climate specialist

  dr. ir. Marije te Kulve

  lighting + indoor climate specialist

  achtergrond
  TU Eindhoven, Bouwfysica aan de faculteit Bouwkunde (MSc) en Universiteit Maastricht, Humane Biologie aan de faculteit FHML (PhD)

  specialisme
  licht en gezondheid, thermisch comfort, productiviteit, onderzoeksmethodologie

  Klik hier voor meer informatie over Marije. 

 • Mark Verlinde

  HVAC + indoor climate specialist

  Mark Verlinde

  HVAC + indoor climate specialist

  achtergrond
  Hogeschool Utrecht, Integrated Circuit Design en 10 jaar een eigen inregelbureau gehad.

  specialisme
  Gebouwgebonden klimaatinstallaties, regelstrategieën en analyse (dis)functioneren klimaatinstallaties.

  Klik hier voor meer informatie over Mark.