waarom doen we dit?

goed binnenmilieu loont

Bij al onze projecten streven we ernaar om feelgoodbuildings te creëren waar men zich gezond en prettig voelt en waar men geen sick building klachten ervaart.

In een gebouw met een goed binnenmilieu, waar de lucht fris is en de temperatuur behaaglijk, voelen mensen zich comfortabel. Een slecht binnenmilieu kan leiden tot diverse gezondheidsklachten op de korte en lange termijn. Dat op zijn beurt heeft weer effect op de productiviteit en het ziekteverzuim. In een gezond kantoor zijn gebruikers productiever en hebben minder ziekteverzuim. Dus: investeren in een goed binnenmilieu loont.

belang binnenmilieu

We hebben zelf veel onderzoek gedaan naar de effecten van het binnenmilieu op de mens. Hieronder wordt in een tabel weergegeven hoe temperatuur, luchtkwaliteit, licht en geluid de productiviteit beïnvloeden.

binnenmilieu op maat

Sommige aspecten van het binnenmilieu worden door mensen verschillende ervaren. Zo ervaren vrouwen eenzelfde temperatuur vaak sneller als koud dan mannen. Ook binnen hetzelfde gebouw kunnen veel verschillen optreden. In scholen moet het binnenklimaat voor zowel de (jonge) leerlingen of studenten als de leraren of docenten comfortabel zijn. Eenzelfde situatie doet zich voor in zorginstellingen, waarbij bepaalde temperaturen door herstellende patienten en werkend personeel heel anders ervaren wordt.

Hoe zorg je er voor dat iedereen kan werken in een gebouw dat voor hem of haar behaaglijk is? bba kan je daarbij helpen.

wie doen dit?

 • dr. ir. Atze Boerstra

  feelgoodbuilding specialist + managing director

  dr. ir. Atze Boerstra

  feelgoodbuilding specialist + managing director

  achtergrond
  TU Delft, Klimaatregeling, faculteit Werktuigbouwkunde & promotie TU Eindhoven, unit Building Physics & Systems (BPS)

  specialisatie
  thermisch binnenklimaat, luchtkwaliteit, beleidsadvisering, PPS/DBFMO projecten, installatietechniek, research & development, rechtszaken

  Klik hier voor meer informatie over Atze. 

 • ir. Froukje van Dijken

  healthy building specialist + unitmanager

  ir. Froukje van Dijken

  healthy building specialist + unitmanager

  achtergrond
  TU Eindhoven, Fysische Aspecten van de Gebouwde Omgeving (FAGO) aan de faculteit Bouwkunde

  specialisatie
  binnenmilieu in scholen en kinderdagverblijven, luchtkwaliteit, onderzoeksmethodologie, klimaatregeling, kennisoverdracht

  Klik hier voor meer informatie over Froukje.

 • ir. Tim Beuker

  WELL AP + indoor climate specialist

  ir. Tim Beuker

  WELL AP + indoor climate specialist

  achtergrond
  TU Delft, Bouwtechnologie en Architectuur aan de faculteit Bouwkunde

  specialisatie
  WELL AP en WELL Faculty Member, binnenmilieu in utiliteitsgebouwen (bestaand en nieuwbouw) en complexe gebouwinstallaties

  Klik hier voor meer informatie over Tim. 

 • ir. Arjen Raue

  European Lighting Expert + indoor climate specialist

  ir. Arjen Raue

  European Lighting Expert + indoor climate specialist

  achtergrond
  TU Delft, Bouwtechnologie, Lighting Design Academy

  specialisme
  verlichting, thermisch comfort, klimaatinstallaties, green star AP

  Klik hier voor meer informatie over Arjen. 

 • Mark Verlinde

  HVAC + indoor climate specialist

  Mark Verlinde

  HVAC + indoor climate specialist

  achtergrond
  Hogeschool Utrecht, Integrated Circuit Design en 10 jaar een eigen inregelbureau gehad.

  specialisme
  Gebouwgebonden klimaatinstallaties, regelstrategieën en analyse (dis)functioneren klimaatinstallaties.

  Klik hier voor meer informatie over Mark.

   

 • dr. ir. Marije te Kulve

  lighting + indoor climate specialist

  dr. ir. Marije te Kulve

  lighting + indoor climate specialist

  achtergrond
  TU Eindhoven, Bouwfysica aan de faculteit Bouwkunde (MSc) en Universiteit Maastricht, Humane Biologie aan de faculteit FHML (PhD)

  specialisme
  licht en gezondheid, thermisch comfort, productiviteit, onderzoeksmethodologie

  Klik hier voor meer informatie over Marije. 

 • Stan de Wit

  WELL specialist

  Stan de Wit

  WELL specialist

  achtergrond
  Hogeschool Utrecht, Bachelor Facility Management.

  specialisme
  Begeleiding bij WELL-certificatie en WELL-oplevermetingen; huisvestingsadvies met betrekking tot gezondheid.

  Klik hier voor meer informatie over Stan.

 • ir. Beatriz Fernandes Coutinho

  Indoor climate specialist

  ir. Beatriz Fernandes Coutinho

  Indoor climate specialist

  achtergrond
  Universiteit van Coimbra, Master in Energy & Sustainability.

  specialisatie
  Klimaatinstallaties, speelveld tussen energieprestaties gebouw en thermisch comfort gebouwgebruikers.

  Klik hier voor meer informatie over Beatriz.

hoe doen we dit?

we kijken verder

Bij bba kijken we verder dan alleen wettelijke eisen en standaard normen. Ons doel is altijd het creëren van een gezond, comfortabel en productiviteit bevorderend binnenmilieu. We denken graag out of the box. Soms is een binnenmilieu probleem effectiever op te lossen met organisatorische dan wel bouwkundige maatregelen, dan wel installatietechnische maatregelen. Geregeld werkt een individuele oplossing (bv. microklimatisering) goed als aanvulling op meer algemene maatregelen.

Om binnenmilieuproblemen te verhelpen is bronaanpak altijd de eerste keus. We plaatsen problemen in de context. Een gebouw staat er namelijk niet alleen, maar heeft een open verbinding met zijn omgeving en de gebruikers.

altijd voorop

We werken “evidence based”. Hierbij beschikken we over uitermate geactualiseerde en relevante kennis. Hiermee staven we onze bevindingen en advies. Deze kennis doen we op door eigen onderzoek, het bijhouden van de vakliteratuur, deelname aan (internationale) congressen en evenementen, waar we ook zelf vaak als spreker uitgenodigd worden en hebben we een uitgebreid (internationaal) netwerk.

We praten in ‘eindprestaties’. Gaat het over bijvoorbeeld de renovatie van een school, dan hebben we het over beter leren in een goed geventileerd en comfortabel lokaal. Dreigt er bezuinigd te worden op de klimaatinstallatie voor een nieuw kantoor, dan benoemen en berekenen we het effect op ziekteverzuim en productiviteit.

onze adviesmanieren

bba adviseert in technische aanpassingen en ontwerpoplossingen, waarbij de specifieke gebouwgebruiker altijd centraal staat. We bekijken gebouwen en gebruikers in hun totaliteit. En voor al ons advieswerk geldt: bronaanpak is de eerste keuze.

Door het centraal stellen van de gebouwgebruiker beginnen veel van onze onderzoeken bij de gebruikers zelf. Door goed te luisteren naar de ervaringen van de mensen in het betreffende gebouw en deze informatie te combineren met metingen en inspecties kunnen we bepalen wat de klachten veroorzaakt. We denken mee met onze opdrachtgevers, schrijven adviezen in heldere taal en geven aanbevelingen die in de praktijk toepasbaar zijn.

Het is vanzelfsprekend dat we voor onze interne bedrijfsvoering dezelfde sociale en milieukundige eisen hanteren als bij ons advies- en onderzoekswerk. Men noemt ons niet voor niets de feelgoodbuilding adviseur.

Kwaliteit

De drive om kwalitatief te werken is bij ons groot, zowel intern als naar onze opdrachtgevers toe. Elk project is uniek en wij stellen het beste team samen om unieke binnenmilieuproblemen te onderzoeken. Sinds 2022 zijn wij als bba binnenmilieu, in navolging van ons moederbedrijf DGMR, ook zelfstandig ISO-9001, ISO-14001 en ISO-27001 gecertificeerd. Dit betekent dat wij toonaangevend de hoogste normen hanteren op de gebieden van kwaliteitsmanagement, milieubewustzijn en informatiebeveiliging.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij zijn bewust bezig met MVO en dat is te zien in de projecten die wij voor opdrachtgevers uitvoeren. Zo hebben we interessante opdrachten uitgevoerd voor onder andere het Longfonds en de Voedselbank. Daarnaast zijn we sinds 2023 Bomenpartner van Trees For All en zorgen we er samen met vele andere bedrijven voor landschapsherstel in Nederland en het planten van extra bomen in Mexico. Zo dragen we niet alleen ons steentje bij aan een gezonder binnenmilieu, maar ook een gezonder buitenmilieu.