Na een inventarisatie van de ventilatie in scholen met mechanische ventilatie in 2013/2014 bleek dat de hoeveelheid luchtverversing in veel Rotterdamse basisscholen te wensen over liet. De verantwoordelijk wethouder besloot dat er in Rotterdam meer aandacht moest zijn voor ventilatie in scholen. Hij vroeg de GGD Rotterdam-Rijnmond om dit vraagstuk op te pakken, zij schakelden bba in als inhoudelijk deskundige op het gebied van binnenklimaat en ventilatie.

In een periode van 5 jaar ontwikkelden we voor de gemeente Rotterdam de Frisse Scholen Toets. Uitgangspunt hierbij was de tool die hoort bij het Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen.  Deze ontwikkelde bba eerder voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het doel was om na te gaan hoe de Frisse Scholen Toets in Rotterdam het efficiëntst kon worden ingezet en of hiervoor draagvlak was bij de betrokken teams van de gemeente en de schoolbesturen.

In 50 schoolgebouwen voerden we toetsen uit om tijdig risico’s voor de kwaliteit van het binnenmilieu boven water te krijgen. Dit waren deels toetsen tijdens de ontwerpfase; van het Voorlopig Ontwerp (VO), Definitief Ontwerp (DO) tot het bestek en/of Technisch Ontwerp (TO). Ook deden wij controlemetingen rondom de oplevering en in de eerste periode na ingebruikname. Hiermee konden we individuele schoolgebouwen aantoonbaar verbeteren en kregen we inzicht in veelvoorkomende tekortkomingen. Froukje over het gehele proces: “Het gaf veel voldoening om risicofactoren voor het binnenmilieu nu vooraf al te signaleren en daarmee klachten te voorkomen. Denk aan die school waar de aanzuig van verse lucht op het dak vlak naast de afblaas van de gebruikte lucht (ook toiletten!) was bedacht. Na onze toets heeft de installateur het plan helemaal omgegooid.”

Alleen een toets van het ontwerp of controlemetingen zijn echter geen garantie dat het binnenmilieu in schoolgebouwen daadwerkelijk verbetert. Daarom ging er ook veel aandacht naar de afstemming met onder andere het team Onderwijshuisvesting van de gemeente Rotterdam, schoolbesturen, aannemers en installateurs om tot een efficiënte en effectieve tool te komen waarvoor een breed draagvlak was.

De Frisse Scholen Toets bleek duidelijk van meerwaarde voor de kwaliteit van onderwijshuisvesting en de gezondheid van de Rotterdamse schoolkinderen en leerkrachten. Daarom besloten de betrokken partijen (gemeente Rotterdam, GGD en schoolbesturen) de Frisse Scholen Toets te continueren. Deze door bba ontwikkelde methodiek is nu een vast onderdeel in het nieuwbouw- en renovatieproces van scholen in Rotterdam. De combinatie van onze kennis over binnenmilieu, bouwen en installaties én oog voor de belangen van de verschillende partijen die samen werken aan de bouw en renovatie van scholen bleken succesvol. Froukje over dit eindresultaat: “Ik ben er trots op dat de gemeente Rotterdam ervoor heeft gekozen om de door ons ontwikkelde methodiek tot standaard te verheffen. Ik ben ervan overtuigd dat hiermee het binnenmilieu in scholen in de toekomst sterk verbetert.”

GGD rapport 5 jaar Frisse Scholen Toets

 • ir. Froukje van Dijken

  healthy building specialist + unitmanager

  ir. Froukje van Dijken

  healthy building specialist + unitmanager

  achtergrond
  TU Eindhoven, Fysische Aspecten van de Gebouwde Omgeving (FAGO) aan de faculteit Bouwkunde

  specialisatie
  binnenmilieu in scholen en kinderdagverblijven, luchtkwaliteit, onderzoeksmethodologie, klimaatregeling, kennisoverdracht

  Klik hier voor meer informatie over Froukje.