De voedselbanken in Nederland verstrekken levensmiddelen aan mensen die het financieel moeilijk hebben. Hiervoor gebruiken zij een grote variëteit aan gebouwen in Nederland. De koepelorganisatie Voedselbank Nederland wil graag een veilige en gezonde werkplek bieden voor alle gebruikers. Momenteel maken vrijwilligers en medewerkers op verschillende locaties zich zorgen over de ventilatie vanwege het risico op overdracht van het Coronavirus. Daarom wil de koepelorganisatie graag inzicht in de huidige staat van de aanwezige ventilatiesystemen, om . Zij vroegen bba binnenmilieu hierover om advies.

bba binnenmilieu ontwikkelde voor de Voedselbank een stroomschema op maat met een checklist om het ventilatiesysteem in hun gebouwen te beoordelen. De medewerkers van de overkoepelende organisatie gebruiken het stroomschema, de checklist is bedoeld voor de medewerkers en vrijwilligers in het gebouw zelf.

De eerste stap van het stroomschema is om alle locaties te voorzien van het document ‘Advies ventilatie’. Hierin staan adviezen voor de gebouwbeheerder of facilitair manager, gericht op het controleren van de werking van de aanwezige ventilatiesystemen en het voorzien van instructies voor de gebruikers. In dit document staat ook ventilatie advies voor medewerkers en vrijwilligers, gericht op het informeren en instrueren over het gebruik van ruimten en de aanwezige ventilatievoorzieningen.

De volgende stap is het invullen van de checklist om de ventilatie op de locaties op een systematische manier te beoordelen. Uitgangspunt hierbij is dat de gebruikers van de betreffende locatie de checklist zelf invullen. Naast het beantwoorden van vragen moeten zij ter aanvulling ook foto’s en een tekening of schets toevoegen.

Na het invullen van de checklist gaat deze naar een medewerker van de overkoepelende organisatie. Deze doorloopt de ingevulde checklists van de verschillende gebouwen. De medewerker vult hiervoor het bijbehorende excel-sheet in, dat per onderdeel een beoordeling geeft in drie categorieën (groen=laag risico, geel= middel risico en rood= hoog risico). Er zijn er verschillende uitkomsten mogelijk:

 • Er zijn geen aanpassingen nodig.
 • Het verhelpen van de in de excel-sheet vastgestelde risicofactoren op basis van de bijbehorende adviezen.
 • Het uitvoeren van een duurmeting van de CO2-concentratie om inzicht te krijgen in het ventilatiedebiet.
 • Voorzien in een CO2-stoplicht om gebruikers te ondersteunen bij het gebruik van de aanwezige (natuurlijke) ventilatievoorzieningen.
 • Het inschakelen van een specialist om op maat advies te geven.

De uitkomsten uit het excel-sheet helpen de Voedselbank bij het maken van een eerste inschatting van de kwaliteit van de ventilatievoorziening van de locaties. Door de maatwerk benadering van informatie verzamelen bij zowel managers, vrijwilligers en medewerkers van de overkoepelende organisatie ontstaat een compleet beeld. Dit maakt het mogelijk om prioriteiten te stellen ten aanzien van welke locaties de hoogste urgentie hebben. Daarnaast kan de Voedselbank met de uitkomsten van het stroomschema laagdrempelige verbetermaatregelen alvast doorvoeren. Ook kunnen alle medewerkers door het document ‘Advies ventilatie’, dat op elke locatie aanwezig is, meteen zien wat zij zelf kunnen doen voor een goede ventilatie. Zo kan de Voedselbank weer een stap verder om hun locaties steeds veiliger en gezonder te maken.

 • dr. ir. Marije te Kulve

  lighting + indoor climate specialist

  dr. ir. Marije te Kulve

  lighting + indoor climate specialist

  achtergrond
  TU Eindhoven, Bouwfysica aan de faculteit Bouwkunde (MSc) en Universiteit Maastricht, Humane Biologie aan de faculteit FHML (PhD)

  specialisme
  licht en gezondheid, thermisch comfort, productiviteit, onderzoeksmethodologie

  Klik hier voor meer informatie over Marije. 

 • dr. ir. Atze Boerstra

  feelgoodbuilding specialist + managing director

  dr. ir. Atze Boerstra

  feelgoodbuilding specialist + managing director

  achtergrond
  TU Delft, Klimaatregeling, faculteit Werktuigbouwkunde & promotie TU Eindhoven, unit Building Physics & Systems (BPS)

  specialisatie
  thermisch binnenklimaat, luchtkwaliteit, beleidsadvisering, PPS/DBFMO projecten, installatietechniek, research & development, rechtszaken

  Klik hier voor meer informatie over Atze.