Tijdens het Gezond Binnen Congres op donderdag 28 maart is het nieuwe Programma van Eisen Gezond Binnenklimaat voor de Langdurige Zorg officieel gelanceerd. Remi Hompe, voorzitter van Stichting Binnenklimaattechniek, het eerste exemplaar aan Cees van Boven, bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland.

In dit PvE zijn handreikingen opgenomen om te zorgen voor een gezond binnenklimaat in zorginstellingen. In het PvE wordt ingezoomed op eisen met betrekking tot binnenluchtkwaliteit, thermisch binnenklimaat en installatiegeluid. Juist voor kwetsbare bewoners in deze instellingen is een gezond binnenklimaat zeer van belang. Wij zijn er trots op dat wij met ons onderzoek bijdragen aan een evenwichtige woon-werkomgeving voor bewoners en medewerkers in de langdurige zorg.

Het PvE is tot standgekomen in samenwerking met onder andere Binnenklimaat Nederland, TVVL en Gezond Binnen. Verschillende bba-ers hebben meegewerkt aan zowel de inhoudelijke eisen in het PvE als het literatuuronderzoek dat hieraan voorafging.

 • dr. ir. Atze Boerstra

  feelgoodbuilding specialist + managing director

  dr. ir. Atze Boerstra

  feelgoodbuilding specialist + managing director

  achtergrond
  TU Delft, Klimaatregeling, faculteit Werktuigbouwkunde & promotie TU Eindhoven, unit Building Physics & Systems (BPS)

  specialisatie
  thermisch binnenklimaat, luchtkwaliteit, beleidsadvisering, PPS/DBFMO projecten, installatietechniek, research & development, rechtszaken

  Klik hier voor meer informatie over Atze. 

 • ir. Froukje van Dijken

  healthy building specialist + unitmanager

  ir. Froukje van Dijken

  healthy building specialist + unitmanager

  achtergrond
  TU Eindhoven, Fysische Aspecten van de Gebouwde Omgeving (FAGO) aan de faculteit Bouwkunde

  specialisatie
  binnenmilieu in scholen en kinderdagverblijven, luchtkwaliteit, onderzoeksmethodologie, klimaatregeling, kennisoverdracht

  Klik hier voor meer informatie over Froukje.

 • dr. ir. Marije te Kulve

  lighting + indoor climate specialist

  dr. ir. Marije te Kulve

  lighting + indoor climate specialist

  achtergrond
  TU Eindhoven, Bouwfysica aan de faculteit Bouwkunde (MSc) en Universiteit Maastricht, Humane Biologie aan de faculteit FHML (PhD)

  specialisme
  licht en gezondheid, thermisch comfort, productiviteit, onderzoeksmethodologie

  Klik hier voor meer informatie over Marije.