Aan welke eisen moet het binnenklimaat in langdurige zorggebouwen voldoen? Om hierachter te komen, is in opdracht van het EVZ (expertisecentrum verduurzaming zorg), een literatuurstudie uitgevoerd door bba binnenmilieu, TNO, de TU Delft, TU Eindhoven en de Hogeschool Utrecht naar de invloed van het thermisch binnenklimaat en de luchtkwaliteit op de gebruikers van langdurige zorggebouwen. Het resultaat is een aanzet voor het opstellen van een Programma van Eisen voor het binnenklimaat.

Het doel van het onderzoek was tweeledig: allereerst is gekeken of er een noodzaak is om specifieke eisen te stellen aan het binnenklimaat in gebouwen bestemd voor langdurige zorg. Indien dat het geval was, is onderzoek gedaan welke waarden er dan aangehouden moeten worden ten aanzien van het thermisch binnenklimaat en ten behoeve van de luchtkwaliteit.

bba binnenmilieu heeft zich in het onderzoek gericht op het thermisch binnenklimaat. Uit de literatuurstudie kwam naar voren dat er belangrijke verschillen zijn in de beleving van het thermisch binnenklimaat door de verschillende doelgroepen in langdurige zorggebouwen (bewoners en personeel). Het bleek dan ook niet eenvoudig om eenduidige richtlijnen af te leiden uit de literatuur. Wel kon er een voorzet gemaakt worden met voorgestelde advieswaarden. Het rapport dient als basis voor de volgende fase: het opstellen van een “Programma van Eisen voor het Binnenklimaat in de Langdurige Zorg”.

De rapportage kan gedownload worden via de website van EVZ: download hier de rapportage.

Meer informatie over het onderzoek is hier te vinden.

Klik hier voor het TVVL-artikel waarin de hoofdlijnen van het onderzoek te vinden zijn (vanaf pagina 23).

Interesse of vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met één van onderstaande bba collega’s.

 • dr. ir. Atze Boerstra

  feelgoodbuilding specialist + managing director

  dr. ir. Atze Boerstra

  feelgoodbuilding specialist + managing director

  achtergrond
  TU Delft, Klimaatregeling, faculteit Werktuigbouwkunde & promotie TU Eindhoven, unit Building Physics & Systems (BPS)

  specialisatie
  thermisch binnenklimaat, luchtkwaliteit, beleidsadvisering, PPS/DBFMO projecten, installatietechniek, research & development, rechtszaken

  Klik hier voor meer informatie over Atze. 

 • dr. ir. Marije te Kulve

  lighting + indoor climate specialist

  dr. ir. Marije te Kulve

  lighting + indoor climate specialist

  achtergrond
  TU Eindhoven, Bouwfysica aan de faculteit Bouwkunde (MSc) en Universiteit Maastricht, Humane Biologie aan de faculteit FHML (PhD)

  specialisme
  licht en gezondheid, thermisch comfort, productiviteit, onderzoeksmethodologie

  Klik hier voor meer informatie over Marije. 

 • ir. Janneke de Kort

  Indoor climate specialist

  ir. Janneke de Kort

  Indoor climate specialist

  achtergrond
  TU Eindhoven, Building Physics and Services.

  specialisme
  Binnenluchtkwaliteit, vluchtige organische stoffen en emissies van biobased bouwmaterialen.

  Klik hier voor meer informatie over Janneke.