dr. ir. Marije te Kulve – Lighting + Indoor Climate Specialist

Mijn naam is Marije en woon in Eindhoven waar ik Bouwkunde heb gestudeerd aan de TU Eindhoven. Ik heb gekozen voor bouwkunde omdat ik de invloed van de gebouwde omgeving op de mens altijd al interessant vond, en heb me tijdens mijn master Bouwfysica daarin gespecialiseerd. Tijdens mijn master-onderzoek heb ik samen met Atze Boerstra onderzocht hoe persoonlijke invloeden in het binnenklimaat het comfort en de productiviteit van gebruikers kan beïnvloeden. Daarna heb ik een promotieonderzoek gedaan aan de Universiteit van Maastricht waarin ik heb gekeken naar de effecten van licht en temperatuur op de beleving en alertheid van gebruikers in een gebouw. Daarna wilde ik deze kennis inzetten in de praktijk en ben ik bij bba binnenmilieu begonnen.

Ik vind dat bba een unieke positie op de markt heeft. We proberen echt vanuit de opdrachtgever te kijken wat de beste aanpak is en daarop inspelen, maar toch ook rekening houdend met bijvoorbeeld energieprestaties. Het is niet makkelijk om daarmee een passend advies te kunnen geven, maar die uitdaging maakt het nu juist zo leuk. Ik vind dat bba een unieke combinatie heeft van wetenschappelijk onderzoek en praktijkgericht advies.

Mijn specialisme in binnenmilieu ligt in de invloed van thermisch comfort en licht op gebruikers van een gebouw. Mijn favoriete projecten lopen ook erg uiteen. Mij zijn het ontwikkelen van een productiviteitstool en het onderzoeken van effecten van innovatieve klimaatsystemen op de eindgebruikers in opdracht van Rijksvastgoedbedrijf het meest bijgebleven.

Verder houd ik mij bezig met onderzoeksmethodieken, zoals vragenlijsten. Ik heb veel geholpen bij het ontwikkelen van de Healthy Building Index en verschillende Programma’s van Eisen.

 • dr. ir. Marije te Kulve

  lighting + indoor climate specialist

  dr. ir. Marije te Kulve

  lighting + indoor climate specialist

  achtergrond
  TU Eindhoven, Bouwfysica aan de faculteit Bouwkunde (MSc) en Universiteit Maastricht, Humane Biologie aan de faculteit FHML (PhD)

  specialisme
  licht en gezondheid, thermisch comfort, productiviteit, onderzoeksmethodologie

  Klik hier voor meer informatie over Marije.