• Research & development

  bba gelooft in ontwikkeling. Door te participeren aan fundamenteel onderzoek werken we mee aan een beter binnenklimaat en gezondere mensen in Nederland, en ver daarbuiten. Vanuit dit oogpunt delen we onze expertise door bedrijven, overheidsinstellingen en universiteiten te ondersteunen met kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Wij worden regelmatig gevraagd voor het geven van lezingen of cursussen, schrijven publicaties en artikelen en participeren in denktanks en commissies. Daarnaast schrijven we mee aan (internationale) normen en richtlijnen. Recent hebben we meegeschreven aan het Programma van Eisen Gezonde Kantoren 2018. Met deze publicatie kunnen bij nieuwbouw en renovaties van kantoorpanden vooraf eisen geformuleerd worden waarop ontwerpers, installateurs en aannemers hun plannen kunnen baseren. Zie hier voor het volledig rapport.

Vaktijdschriften

 • Boerstra, A.C., Raue, A., Cheng L. (2019) Smart monitoring of building performance with IEQ sensor networks, REHVA Journal 2 (2019) p6-12 [Download]
 • van Dijken, F., Beuker, T. (2019) Misverstanden ErP-richtlijn en toiletafzuiging, TVVL Magazine nr. 04 juli 2019 p.24-27 [Download]
 • Boerstra, A.C., te Kulve, M. (2019) Beter slapen: impact luchtkwaliteit en ventilatie op de slaapkwaliteit, TVVL Magazine nr. 04 juni 2019 p.49-53 [Download]
 • Vervoort, J.W.P., Boerstra, A.C., Virta, M., Mishra, A.K., Frijns, A.J.H., Loomans, M.G.L.C. & Hensen, J.L.M. (2018). Healthy low energy redesigns for schools in Dehli. REHVA Journal, no. 5, p. 42-46 [Download]
 • van Dijken, F. & Haans, L., (2018). Gezond ventileren op belaste locaties. TVVL magazine, no. 4 2018, p. 18-20. [Download]
 • Boerstra, A.C. & Hellwig, R.T. (2018). Personal Control over Indoor Climate disentangled Part 2. REHVA journal, no. 4, p. 20-23. [Download]
 • Mandin, C., Boerstra, A., Le Ponner, E., Cattaneo, A., Roda, C., Fossati, S. & Carrer, P. (2017). Indoor air quality and comfort in new and retrofitted offices, and their relations with work performance. Environnement, Risques & Santé, 16(6), p. 565-574.

Normen en richtlijnen

 • Programma van Eisen Gezonde Kantoren, Platform Gezond Binnenklimaat, 2018 [Download]
 • Boerstra A.C. (2014). ISSO-publicatie 74: Thermische behaaglijkheid. Rotterdam, Nederland: ISSO.
 • Boerstra A.C., van Dijken F.D., Marinus, E. et al. (2013). Arbo-Informatieblad AI 24: Binnenmilieu – richtlijnen voor gezonde en comfortabele gebouwen. Den Haag, Nederland: SDU uitgevers.
 • Boerstra A.C., Haans L., van Dijken, F.D. & van den Engel, E. (2008). ISSO-publicatie 89: Binnenklimaat Scholen – richtlijnen en installatieconcepten voor verbouw en nieuwbouw. Rotterdam, Nederland: ISSO.
 • Boerstra A.C. & Leijten J. (joint translation) (2007). ISSO/Rehva publicatie 901: Binnenmilieu en productiviteit in kantoren. Rotterdam, Nederland: ISSO.

Conferentiepapers

 • Boerstra, A.C., te Kulve, M., Beuker, T. (2018) Energy efficiency of dwellings: a risk factor to comfort and health?
  An analysis of 8 case study dwellings , Retrofit Europe! SBE19 Conference 5-6 november 2018 Eindhoven [Download]
 • Boerstra, A.C., Raue, A.R. & Cheng L. (2018). Smart monitoring of ventilation system performance with IEQ sensor networks. AIVC 2018 conference – Smart Ventilation for Buildings, St Juan les Pins, France.
 • Vervoort, J.W.P., Boerstra, A.C., Virta, M., Mishra, A.K., Loomans, M.G.L.C., Frijns, A.J.H. & Hensen, J.L.M. (2018). Healthy low energy redesigns for schools in Delhi: inventory of the current conditions. Proceedings Roomvent & Ventilation conference 2018, Helsinki, Finland.
 • Wisse, R., Ortiz Sanchez, M., Kurvers, S., Boerstra, A. & Bluyssen, P. (2017). Aspects influencing the usability of operable façade elements (OFE’s) in Dutch offices: Preferences and expectations. Proceedings of the international scientific conference Healthy Buildings 2017-Europe. 2017.
 • Boerstra, A., Vermeulen, E.A.F., Foldbjerg, P. & van Hattum, R.(2016). Analyzing Indoor Environmental Perception in 10 Active Houses. In Proceedings Clima2016, Aalborg, Denemarken.

Wetenschappelijke publicaties

 • te Kulve, M. (2018) Interactions between light and temperature perception, Universiteit Maastricht PhD Thesis [view online]
 • Boerstra, A.C. (2016) Personal control over indoor climate in offices: impact on comfort, health and productivity, Technische Universiteit Eindhoven PhD Thesis [view online]

Afstudeerverslagen

 • Staassen, M. (2019) Microklimatisering in open kantoortuinen: Een onderzoek naar de meerwaarde van microklimatisering in het kader van comfort, productiviteit, gezondheid en energiegebruik, Avans Hogeschool Tilburg Afstudeerverslag
 • Vervoort, J.W.P.(2018) Healthy low energy redesigns for schools in Delhi, Technische Universiteit Eindhoven Afstudeerverslag [Download]