Sinds het coronavirus zijn gebouweigenaren extra alert op het verminderen van overdracht van COVID-19 in hun gebouwen. Een goed werkend ventilatiesysteem vermindert de kans op besmetting door kleine virusdruppeltjes (aerosolen) via de lucht. Wilt u weten of uw klimaatinstallatie voldoende ‘COVID-19-veilig’ is? Wij helpen u graag door de ventilatiesituatie in uw kantoor, school, verpleeghuis, restaurant of theater te beoordelen.

Ons ventilatie-onderzoek toont aan hoe het gesteld is met de verse luchttoevoer in uw werkruimten. We checken de recirculatie tussen ruimten en kijken naar de mogelijkheden om te luchten. Aan de hand van de resultaten doen we een onderbouwde uitspraak over de kans op besmetting. Als dat nodig is adviseren we u welke maatregelen u kunt nemen om de situatie te verbeteren.

We kunnen dit onderzoek in verschillende gebouwtypen uitvoeren. Hieronder als voorbeeld onze aanpak voor scholen.

Ventilatie-onderzoek scholen

In opdracht van de minister moet dit najaar in alle scholen gecontroleerd worden of de ventilatie voldoet aan het Bouwbesluit. Uit ervaring weten we dat het Bouwbesluit (m.n. de ‘bestaande bouweisen’) in de praktijk geen garantie biedt op een goede luchtkwaliteit.

Een oud gebouw met veel te openen ramen heeft in theorie voldoende ventilatiecapaciteit. Maar als de ramen in het najaar vanwege de kou gesloten blijven, wordt de lucht vaak toch onvoldoende ververst. Omgekeerd wijkt de verse luchttoevoer in nieuwbouwscholen soms tot 30 procent af van de wettelijke eisen, omdat bij het inregelen van de ventilatie onnauwkeurige meetapparatuur gebruikt is. Dus ook nieuwbouwscholen controleren heeft zin.

Scholen die ons om advies vragen, kunnen rekenen op een doortimmerd ventilatie-onderzoek. Natuurlijk toetsen wij aan de eisen van het Bouwbesluit, maar wij kijken ook naar de werkelijke risico’s op COVID-19-besmetting via de lucht. We signaleren de belangrijkste knelpunten en geven daarbij advies voor een zo gezond en veilig mogelijke onderwijsomgeving.