Een van onze hoofdactiviteiten is het onderzoeken van gebouwen met binnenklimaatklachten. bba maakt gebruik van de zogenaamde ‘Building in Use-methode’. Deze methode geeft een compleet inzicht in de aard van de klachten en de oorzaken hiervan. Hiermee kunnen we u helpen met het realiseren van een comfortabel binnenmilieu.

Het onderzoek begint meestal met een (klachten)inventarisatie en objectivering van de binnenklimaatbeleving. Hierna vindt een uitgebreide inspectie plaats van het gebouw en de aanwezige (klimaat)installaties. Ter onderbouwing van de bevindingen kunnen aanvullend specifieke metingen worden uitgevoerd. Aan de hand van de onderzoeksuitkomsten stellen we een diagnose gesteld en adviseren we verbetermaatregelen.