klimaat

De gemiddelde Nederlander brengt 80 tot 90% van zijn tijd binnen door. Thuis, maar ook op kantoor of school, in winkels, ziekenhuizen, verpleeghuizen enzovoorts. Het is dan ook van het grootste belang dat het binnenmilieu in onze gebouwen van een dusdanige kwaliteit is dat gebouwgebruikers zich er gezond en comfortabel voelen. Wat op zijn beurt ook positieve effecten heeft op de productiviteit.

bba binnenmilieu is gespecialiseerd in het thermisch binnenklimaat, binnenluchtkwaliteit en licht.

Het thermisch binnenklimaat draagt voor een belangrijk deel bij aan onze comfort beleving in gebouwen. Wanneer het thermisch binnenklimaat niet in orde is, zijn klachten over warmte of koude het gevolg. Te denken valt aan te hoge of te lage temperaturen, wisselende temperaturen, tocht, koude straling of warme of koude voeten.

Op korte termijn kunnen klachten ten aanzien van het thermisch binnenklimaat effect hebben op de gezondheid en het welzijn van de gebouwgebruikers, zoals hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en achteruitgang van motoriek.

Een langdurig onbehaaglijk warme of koude omgeving kan bovendien leiden tot een grotere geneigdheid tot het uiten van klachten over andere aspecten van het binnenmilieu (bijvoorbeeld de luchtkwaliteit of het geluid).

Klachten over thermisch discomfort kunnen veroorzaakt worden door het ontbreken van buitenzonwering, lage warmte accumulatie van de constructie of te weinig koelvermogen.

Wij doen onderzoek naar het klimaat en comfort in zorggebouwen. Klik hier voor het TVVL-artikel waarin de hoofdlijnen van het onderzoek te vinden zijn (vanaf pagina 23).Voor advies over klimaat in verpleeghuizen of advies over een gezond verzorgingshuis kunt u bij ons terecht.