CLIMA 2022 feestelijk afgesloten

 

Vandaag vond alweer de laatste congresdag van CLIMA 2022 plaats. Na goed gevulde maandag- en dinsdagprogramma’s en een geslaagd congresdiner op de dinsdagavond (inclusief silent disco), was het ’s ochtends vroeg alweer tijd voor de eerste keynote. Dr. Clayton Miller, werkzaam voor de National University of Signapore, gaf het publiek een uitgebreide presentatie over zijn kijk op digitalisatie in de verschillende sectoren van de gebouwde omgeving. Volgens Miller heeft de gebouwde omgeving met name op het gebied van automatisatie en standaardisatie nog veel te leren van andere sectoren, zoals de autobranche. Tot slot pleitte hij voor meer basiskennis van op het gebied van data science, iets waar hij zelf veel mee bezig is in Signapore.

 

Na de ochtendpauze was het tijd voor een groot aantal bba-presentaties tijdens de parallelsessie. Stijn trapte af met een presentaties over de lessons learned van het onderzoek op gebied van innovatieve klimaatinstallaties dat hij en Froukje uitvoerden bij drie scholen. Tijdens deze presentatie vertelde hij over de voornaamste binnenklimaatgerelateerde klachten bij de verschillende onderwijsinstellingen en gaf hij een kijkje in waar deze klachten vooral door ontstonden. Diverse problemen hadden in het design-proces al verholpen kunnen worden, vertelde Stijn, maar ook het uitvoeren van performance tests blijft onvermijdelijk.

Kort na Stijn was het de beurt aan Tim, die presenteerde over het bba-onderzoek dat Atze en Mark hebben uitgevoerd aan boord bij zestien Nederlandse overheidsschepen. Centraal stonden de vragen of deze schepen voldeden aan de ventilatie-eisen en of er andere factoren waren die het risico op transmissie van infectieziekten vergrootten. Tim vertelde dat het grootste deel van de schepen voldeden aan de gestelde eisen, maar hij kaartte ook een aantal verbeterpunten aan. De veiligheid van de medewerkers aan boord zou bijvoorbeeld verhoogd kunnen worden door CO2-sensoren te plaatsen, algemene binnenklimaat-richtlijnen te introduceren en niet met te veel medewerkers in één ruimte te slapen.

Froukje sloot de parallelsessie af met een presentatie van haar onderzoek naar fijnstofconcentraties in scholen. Specifiek onderzocht zij twee methoden om de fijnstofgehaltes te verminderen: ten eerste door het toepassen van verbeterde luchtreinigingsfilters (die met name een sterk effect hadden op de PM2.5-gehaltes) en ten tweede door het plaatsen van verplaatsbare HEPA-filters, waarvan de capaciteit te groot bleek om het gewenste effect te hebben.

 

De lunchpauze werd vervolgd door de laatste keynote van het congres: Professor Thomas Auer. Hij gaf een presentatie over circulair bouwen en het innovatief omgaan met binnenklimaatinstallaties, met name ventilatie- en thermisch comfortsystemen. Hij vertelde het publiek over zijn onderzoek waarin naar voren kwam dat klachten op het gebied van thermisch binnenklimaat met 50% waren afgenomen en mensen zich gemiddeld 1,25 dagen per jaar minder ziek meldden. Professor Auer sloot af met de opmerking dat de beste binnenklimaatoplossing en -systemen niet altijd de meest innovatieve hoeven te zijn.

Het organisatiecomité sloot het CLIMA 2022-congres af met diverse prijsuitreikingen voor onder andere de beste papers en posters van het evenement. Ook Atze Boerstra, die wegens omstandigheden helaas niet bij de eindceremonie van het congres kon zijn, deed zijn dankwoord aan het publiek middels een videoboodschap. Het volgende CLIMA-event zal in 2025 gehouden worden in Italië.

Bovenstaande blog is geplaatst op woensdag 25 mei 2022.

Geslaagde eerste congresdag op CLIMA 2022

 

Maandag 23 mei was de eerste volledige congresdag van CLIMA 2022. Honderden bezoekers, sprekers en diverse keynotes van over de hele wereld maakten de reis naar Rotterdam voor het 14e CLIMA-congres. De dag was gevuld met zeer interessante presentaties. Lidia Morawska opende de maandag. Zij vertelde over hoe ze, in samenwerking met 35 andere wetenschappers, maandenlang de WHO heeft geprobeerd te overtuigen van het belang van ventilatie bij de verspreiding van COVID-19. Vervolgens ging zij in op de huidige richtlijnen met betrekking tot ventilatie en andere manieren om de verspreiding van infectieziekten te minimaliseren, zoals het toepasesen van kiemdodend ultraviolet (germicidal ultra violet – GUV) op ruimteniveau.

Na Morawska kwam Arsen Melikov aan het woord. Hij gaf een overzichtelijke weergave van de verschillende doelen die wij aan de ventilaties van onze gebouwen stellen, en benadrukte meermaals het belang van human centered design, ook de met ventilatie. Ons huidige ventilatiedesign is te weinig afgestemd op de eindgebruiker, waardoor het inefficiënt is. Melikov nam de goed gevulde zaal aan de hand van praktische voorbeelden (mensgerichte ventilatie op kantoren, in ziekenhuisbedden en zelfs een ventilatie-headset die frisse lucht in je gezicht blaast) mee naar hoe we onze ventilatiesystemen kunnen verbeteren en onze omgevingen optimaliseren.

De keynote sprekers werden opgevolgd door een groot aantal interactieve presentaties, onder andere door Merlijn Huijbers (DGMR) en Marije te Kulve (bba). In hun presentatie gaven zij de resultaten weer van het onderzoek dat zij uitvoerden op basis van de uitkomsten van de Healthy Building Index-tool, die inmiddels door ruim 700 respondenten is ingevuld. Daarin kwam onder andere naar voren dat de binnenmilieu-gerelateerde hinder die mensen op de werkvloer ervaren, voorkomt uit ontevredenheid over geluid en temperatuur. Deze resultaten kwamen overeen met de Universiteit van Berkeley in de Verenigde Staten, dat een soortgelijk maar veel grootschaliger onderzoek heeft uitgevoerd onder 90.000 respondenten. Uit de analyse kwam daarnaast naar voren dat de ervaren controle over het binnenmilieu een positieve invloed heeft op[ de tevredenheid met het binnenmilieu. Het dele van de werkruimte met veel collega’s heeft juist een negatieve invloed, met name op de tevredenheid over geluid en de mogelijkheid om geconcentreerd te werken.

Na de lunch beargumenteerde Ben van Berkel, oprichter van UNStudio, in een presentatie waarom hij vindt dat architecten, installatieadviseurs en aannemers het gehele design- en ontwikkelingsproces van gebouwen veel integraler moeten aanpakken. Daarbij zouden architecten een verbindende rol moeten spelen om expertises bij elkaar te brengen. Hij deed dit aan de hand van diverse projecten die zijn organisatie heeft uitgevoerd, zoals het Mercedes-Benz-museum in Stuttgart, het Doha metrostation in Qatar en het Ardmore-park in Singapore, waarbij hij de verschillende aspecten die de mentale, fysieke en sociale gezondheid van de eindgebruiker beïnvloedde, aanhaalde.

Aanstaande woensdag zal bba het CLIMA-congres weer van diverse presentaties voorzien. Onder andere Stijn, Froukje en Atze zullen op deze afsluitende dag hun opwachting maken.

Bovenstaande blog is gepubliceerd op dinsdag 24 mei 2022.

Afsluitende woensdag CLIMA 2022 gevuld met bba-presentaties

 

Het CLIMA-congres 2022 komt nu echt in zicht. Over enkele dagen zal Rotterdam barsten van kennis, informatie, presentaties en voorlopers op het gebied van installatietechnische oplossingen voor het creëren van gezondere en energiezuinige leefomgevingen. Zoals onderstaand beschreven, zullen de zondag en maandag al ruimte bieden aan diverse bijdragen van bba binnenmilieu. Ook zal bba diverse inhoudelijke bijdragen leveren op de afsluitende woensdag, die draait om de thema’s Digitalization en Circularity.

Om 11:00 zullen er drie parallelsessies door bba verzorgd worden. De presentatie van Stijn van der Horst (binnenklimaatexpert) en Froukje van Dijken (binnenklimaatspecialist en expert scholen) gaat over innovatieve klimaatconcepten in scholen. Daarna zullen Atze Boerstra (directeur bba) en Marc Verlinde (specialist installaties) een presentatie geven over ventilatie in relatie tot de verspreiding van infectieziekten als COVID-19 aan boord van Nederlandse schepen. Tot slot geven Froukje van Dijken, Marije te Kulve (binnenklimaat- en verlichtingsexpert bba) en Bob Ursem (TU Delft) een presentatie over hun onderzoek naar fijnstofwerende maatregelen in scholen. Alle drie de presentaties vinden plaats tijdens sessie WB03.

Na de lunch zal Atze Boerstra om 14:00 als congrespresident de eindceremonie verzorgen en CLIMA 2022 afsluiten. Tickets voor het congres zijn nog steeds verkrijgbaar via deze link.

Bovenstaande blog is gepubliceerd op woensdag 18 mei 2022.

Eerste bba-presentaties op CLIMA 2022!

 

Over exact een week zal het CLIMA-congres 2022 in volle gang zijn. Interessante keynote sprekers van over de hele wereld zullen hun verhaal houden dat bijdraagt aan een gezonde en comfortabele gebouwde omgeving, zoals te lezen in onderstaande blog. Naast deze keynote sprekers zijn er ook diverse interessante presentaties, onder andere door verschillende medewerkers van bba binnenmilieu en DGMR.

Zondag zal Atze Boerstra als congrespresident van het CLIMA world congres, het evenement openen. Samen met onder andere Roland Bal, professor aan de Erasmus School of Health Policy & Management, en Marjan Minnesma, directeur van Stichting Urgenda, zal hij zorgen voor een mooie start van het vierdaagse CLIMA. Wat is het doel van een evenement als CLIMA, met name in deze tijd? Wees er zonder bij voor de toelichting.

Maandag staat in het teken staat van Health & Comfort. Na de keynote van Lidia Morawska vinden er diverse presentaties en workshops plaats. Om 10:30 zullen Merlijn Huijbers (Adviseur Gezonde en Duurzame leefomgeving) en Marije te Kulve (binnenklimaatadviseur) de eerste bijdragen leveren namens bba en DGMR. Zij zullen ingaan op de toegevoegde waarde van het systematisch verzamelen van gebruikersfeedback in kantoren ten behoeve van het binnenklimaat en de gebruikerstevredenheid (sessie MA04). Tevens zullen zij de opgezette Healthy Building Index-tool toelichten en ingaan op de vraag: wat is het belang van het ophalen van gebruikersfeedback en hoe pas je dit praktisch toe?

Na de lunch zal de tweede bba-presentatie van de maandag plaatsvinden. Om 14:15 zal Marije te Kulve een presentatie geven over de binnensporten ten tijde van een pandemie en hoe het risico op virusoverdracht daarbij beperkt kan worden. Het onderzoek, uitgevoerd samen met Francesco Franchimon (Franchimon IVM), Vincent Vons en Eliane Khoury (beide VFA), had als doel om een sportzal zo te klimatiseren dat het risico op overdracht van COVID-19 geminimaliseerd wordt en er een gezond en comfortabel binnenmilieu gerealiseerd wordt (sessie MC03).

 

Over twee dagen zullen ook de bba-presentaties van woensdag worden toegelicht. Tickets voor het CLIMA-congres (van 22 t/m 25 mei 2022) zijn nog steeds verkrijgbaar via deze link.

Bovenstaande blog is gepubliceerd op maandag 16 mei 2022.

Marjan Minnesma, Lidia Morawska, Arsen Melikov en andere keynote sprekers op Clima 2022

 

Het recentelijk verschenen programma van CLIMA 2022 staat bomvol met wereldwijd erkende voorlopers op het gebied van het creëren van gezonde en comfortabele gebouwde omgevingen middels installatietechnische oplossingen. Zo spreekt op maandag Lidia Morawska, die recentelijk samen met haar collega’s de WHO overhaalde om ventilatie als belangrijke maatregel te erkennen in de strijd tegen COVID-19, en geven onder andere Lieve Helsen en Thomas Auer presentaties over thermische systemen in relatie tot de hedendaagse energietransitie en de Europese klimaatdoelen. Onderstaand is informatie over de keynote sprekers te vinden. Deze blog zal volgende week aangevuld worden met informatie over de presentaties van bba.

Openingsceremonie op 22 mei met Marjan Minnesma en Roland Dal
Zondagmiddag 22 mei zal het evenement geopend worden door twee keynote sprekers. De eerste is Marjan Minnesma, directeur van Stichting Urgenda, een organisatie die met succes de Nederlandse overheid via de rechter dwong om sneller en ingrijpender maatregelen te nemen om klimaatverandering tegen te gaan. Tevens is Minnesma drie jaar op rij gekozen als meest invloedrijke Nederlander op het gebied van duurzaamheid. Naast Minnesma zal Roland Dal, professor aan de Erasmus School of Health Policy & Management, CLIMA 2022 voorzien van een openingspresentatie. De focus van Rolands onderzoek ligt in organisatorische infrastructuren op het gebied van kwaliteit en veiligheid in de gezondheidszorg.

Lidia Morawska en Arsen Melikov spreken tijdens de themadag Health & Comfort
De maandag zal in het teken staan van Health & Comfort. Keynote spreker tijdens deze dag is onder andere Lidia Morawska, directeur van de International Laboratory for Air Quality and Health aan de Queensland University of Technology (QUT). Morawska werd recentelijk door TIME Magazine uitgeroepen door een van de 100 meest invloedrijke personen wereldwijd, vanwege haar publicaties en activiteiten op het gebied van luchtkwaliteit en de overdracht van infectiezieken. Haar presentatie zal voornamelijk gaan over hoe zij, in samenwerking met haar collega’s, de WHO overhaalde om ventilatie als belangrijke maatregel te erkennen in de strijd tegen COVID-19. Tevens zullen Ben van Berkel, oprichter en bestuurder van de internationale architectuurorganisatie UNStudio en UNSense, dat zich specialiseert in technologische, mens-georiënteerde oplossingen voor de gebouwde omgeving, en Dr. Arsen Melikov, professor aan het International Centre for Indoor Environment and Energy aan de Technical University of Denmark, op de maandag presentaties geven. Dr. Melikov’s werk behandelt onder andere de invloed van het (controleerbare) binnenklimaat op de gezondheid en het comfort van mensen, en is te vinden ingenieurshandboeken, richtlijnen en internationale standaarden.

Blik op thema’s Energy en Learning & Education met Pau Garcia Audi en Lieve Helsen
Dinsdag 24 mei staat in het teken van Energy en Learning & Education. Deze laatste is wellicht een wat ongebruikelijke voor een CLIMA-congres, maar gezien sociaal-culturele ontwikkelingen (zoals toenemende digitalisatie, mogelijkheden tot online leren en het groeiende personeelstekort) wil de organisatie de urgentie van dit thema juist benadrukken. De voornaamste keynote sprekers zijn Pau Garcia Audi, die al ruim twaalf jaar werk verricht voor de Europese Commissie op het gebied van energieprestaties van gebouwen, en Lieve Helsen, professor Mechanical Engineering aan de KU Leuven. Zij zal presenteren over optimaal design en optimale controle van thermische systemen en de gebouwde omgeving (met name in relatie tot de hedendaagse energietransitie), waar Audi’s presentatie met name de urgentie en het belang van deze energietransitie zal behandelen.

Clayton Miller en Thomas Auer spreken over Digitalization en Circularity op afsluitende dag
Tijdens de afsluitende dag van CLIMA 2022 zullen de thema’s Digitalization en Circularity uitgebreid behandeld worden. Keynote spreker voor het thema Digitalization is Dr. Clayton Miller, Assistant Professor aan de National University of Singapore (NUS), die zich vooral bezighoudt met prestatiedata en analyses binnen gebouwde omgevingen vanuit alle hoeken van de wereld. Het thema Circularity zal vertegenwoordigd worden door Thomas Auer, professor en hoofd van de Building Technology and Climate Responsive Design aan de TU Munich. Zijn presentatie zal vooral gaan over de erkenning van de klimaatdoelen van de EU en haar CO2-beleid in relatie tot gebouwen en steden.

 

Het CLIMA-congres 2022 vindt plaats van 22 t/m 25 mei en wordt georganiseerd door TVVL, het CLIMA 2022 organisatiecomité en de universiteiten TU Delt en TU Eindhoven in het recent geopende Rotterdam Ahoy Convention Center. Zoals reeds bekend leveren diverse medewerkers van bba binnenmilieu een bijdrage aan dit evenement, zoals Atze Boerstra als congres president en Froukje van Dijken als lid van het scientific comité.  Wil je deze sprekers ook graag in actie zien? Of ben je benieuwd naar welke bijdrage bba precies gaat leveren? Koop dan nog snel je kaarten via deze link.

Bovenstaande blog is gepubliceerd op vrijdag 13 mei 2022.