Stan de Wit – WELL Specialist

Ik ben Stan de Wit, geboren in 1997 en opgegroeid in een klein dorp in de buurt van Amersfoort. In tegenstelling tot veel van mijn collega’s heb ik geen achtergrond in de bouwkunde of -fysica, maar in facility management. Ik heb deze opleiding afgerond aan de Hogeschool Utrecht en tijdens mijn afstuderen onderzoek gedaan naar gezonde werkomgevingen bij lokale overheidsinstanties. Ik heb toen een jaar als zelfstandige gewerkt, maar die interesse in gezonde werkomgevingen bleef hangen. Begin 2022 zag ik dat bba op zoek was naar een binnenmilieu- en WELL-specialist. Het leek mij erg interessant om me daarin verder te verdiepen.

Persoonlijk vind ik dat bba een unieke toegevoegde waarde heeft door de mens altijd centraal te stellen in de adviezen. Tijdens mijn afstudeeronderzoek heb ik dit ook geprobeerd om te doen en het was leuk om een organisatie te vinden die dezelfde insteek had. Daarnaast vind ik dat er een breed scala aan diepgaande kennis is op alle toepasgebieden van binnenmilieu, van theoretische vakliteratuur tot praktische metingen en van kleine woningen tot grote schoolgebouwen.

In eerste instantie ben ik aangenomen voor als WELL-adviseur, waarin ik organisaties begeleid in het behalen van hun WELL-certificaat. In korte tijd heb ik veel ervaring opgedaan als WELL Performance Testing Agent (PTA), die verantwoordelijk is voor de binnenmilieu-metingen die afsluitend aan het WELL-proces gedaan moeten worden. Mijn eerste meting als echte WELL PTA was bij een groot project in Berlijn en kwam slechts dagen nadat ik mijn WELL PTA-diploma gehaald had, wat het een leuk, uitdagend en bovenal leerzaam project maakte. Door veel in de praktijk te werken doe ik ook snel kennis op over het vak binnenmilieu en een stukje bouwfysica door veel bij DGMR mee te kijken.