bba gelooft in ontwikkeling. Door te participeren aan fundamenteel onderzoek werken we mee aan een beter binnenklimaat en gezondere mensen in Nederland, en ver daarbuiten. Vanuit dit oogpunt delen we onze expertise door bedrijven, overheidsinstellingen en universiteiten te ondersteunen met kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Wij worden regelmatig gevraagd voor het geven van lezingen of cursussen, schrijven publicaties en artikelen en participeren in denktanks en commissies. Daarnaast schrijven we mee aan (internationale) normen en richtlijnen. Recent hebben we meegeschreven aan het Programma van Eisen Gezonde Kantoren 2018. Met deze publicatie kunnen bij nieuwbouw en renovaties van kantoorpanden vooraf eisen geformuleerd worden waarop ontwerpers, installateurs en aannemers hun plannen kunnen baseren. Zie hier voor het volledig rapport.