bba binnenmilieu is een onafhankelijke partij en onze gespecialiseerde medewerkers treden geregeld op als onafhankelijke getuige-deskundige in binnenmilieu gerelateerde rechtszaken.

Als getuige-deskundige staan we ofwel een opdrachtgever, ofwel de rechter bij, als die voorgelicht moet worden. In dat geval geven we antwoord op vragen die de rechter stelt over de kwestie en zijn we in staat om op een juiste wijze de rechtbank te voorzien van een toelichting op de onderzoeksresultaten.