• Research & development

  bba gelooft in ontwikkeling. Door te participeren aan fundamenteel onderzoek werken we mee aan een beter binnenklimaat en gezondere mensen in Nederland, en ver daarbuiten. Vanuit dit oogpunt delen we onze expertise door bedrijven, overheidsinstellingen en universiteiten te ondersteunen met kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Wij worden regelmatig gevraagd voor het geven van lezingen of cursussen, schrijven publicaties en artikelen en participeren in denktanks en commissies. Daarnaast schrijven we mee aan (internationale) normen en richtlijnen. Zo hebben we meegeschreven de PvE’s Frisse Scholen, Gezonde Kantoren en Gezonde Woningen en verschillende ISSO-publicaties. Al onze publicaties vind je hier.

Vaktijdschriften

 • Boerstra, A.C., Raue, A., Cheng L. (2019) Smart monitoring of building performance with IEQ sensor networks, REHVA Journal 2 (2019) p6-12

Normen en richtlijnen

 • Programma van Eisen Gezonde Kantoren, Platform Gezond Binnenklimaat, 2018 [download]

Conferentiepapers

 • Boerstra, A.C., te Kulve, M., Beuker, T. (2018) Energy efficiency of dwellings: a risk factor to comfort and health?
  An analysis of 8 case study dwellings , Retrofit Europe! SBE19 Conference 5-6 november 2018 Eindhoven

Wetenschappelijke publicaties

 • te Kulve, M. (2018) Interactions between light and temperature perception, Universiteit Maastricht PhD Thesis
 • Boerstra, A.C. (2016) Personal control over indoor climate in offices : impact on comfort, health and productivity, Technische Universiteit Eindhoven PhD Thesis

Afstudeerverslagen

 • Staassen, M. (2019) Microklimatisering in open kantoortuinen: Een onderzoek naar de meerwaarde van microklimatisering in het kader van comfort, productiviteit, gezondheid en energiegebruik, Avans Hogeschool Tilburg Afstudeerverslag
 • Vervoort, J.W.P.(2018) Healthy low energy redesigns for schools in Delhi, Technische Universiteit Eindhoven Afstudeerverslag [download]