licht

De gemiddelde Nederlander brengt 80 tot 90% van zijn tijd binnen door. Thuis, maar ook op kantoor of school, in winkels, ziekenhuizen, verpleeghuizen enzovoorts. Het is dan ook van het grootste belang dat het binnenmilieu in onze gebouwen van een dusdanige kwaliteit is dat gebouwgebruikers zich er gezond en comfortabel voelen. Wat op zijn beurt ook positieve effecten heeft op de productiviteit.

bba binnenmilieu is gespecialiseerd in het thermisch binnenklimaat, binnenluchtkwaliteit en licht.

Verlichting zorgt er niet alleen voor dat we onze werkzaamheden goed kunnen zien. Licht en uitzicht dragen ook voor een belangrijk deel bij aan het welzijn van de mens. Wanneer de daglichttoetreding of de verlichting niet in orde zijn, kan visueel discomfort ontstaan. Dit kan zich uiten in de volgende klachten: slechte leesbaarheid van beeldschermen, te weinig daglicht of uitzicht, verblindend daglicht of kunstlicht of onvoldoende uitzicht. Qua gezondheid kan visueel discomfort tot de volgende gezondheidsklachten leiden: hoofdpijn, oogklachten, oogirritaties en vermoeidheid.

Deze klachten kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld het ontbreken van juiste lichtwering, te felle verlichting of het ontbreken van mogelijkheden om de verlichting te regelen.