Een zorginstelling in het Westen van Nederland had het plan voor een nieuw te bouwen verpleeghuis voor cliënten met een zware zorgindicatie klaarliggen, toen Covid-19 uitbrak. Via een gezondheidsorganisatie is bba binnenmilieu tijdens het ontwerptraject ingeschakeld om te controleren of het gebouwontwerp zou bijdragen aan een comfortabel en gezond binnenklimaat. Onze aanbevelingen leidden uiteindelijk tot aanpassingen in het ontwerp. Het verpleeghuis is intussen gebouwd en in gebruik genomen. De eerste ervaringen met het gebouw zijn positief.

Voor dit project voerden we een zogenaamde plantoetsing uit, waarbij we het ontwerp van het ontwerpteam naast onze eigen ‘’evidence-based’’ uitgangspunten hebben gelegd. Evidence-based betekent dat in de literatuur is aangetoond dat deze uitgangspunten effectief bijdragen aan een gezond en comfortabel binnenmilieu voor, in dit geval, bewoners en verplegers van het verpleeghuis.

Om tot effectieve verbeteradviezen te komen, verplaatsten wij ons tijdens ons onderzoek in de gebruiker: Is het bijvoorbeeld mogelijk om de temperatuur op ruimteniveau door het personeel en/ of bewoners aan te passen? Is er voldoende verse lucht aanwezig om virusdeeltjes of ongewenste geuren tijdig af te voeren? Zijn er voldoende te openen ramen aanwezig die gemakkelijk geopend kunnen worden en die eventueel door het personeel op slot kunnen worden gedaan t.b.v. veiligheid van de bewoners? Zijn er voldoende maatregelen, zoals zonwering, om oververhitting in de zomer te voorkomen?

Uiteindelijk stelden wij een rapportage op met daarin verbetervoorstellen om mee te nemen in het definitieve ontwerp. Ondertussen is het gebouw gerealiseerd. Tijdens een locatiebezoek hoorden wij dat een aantal van onze adviezen hebben geleid tot aanpassingen in het ontwerp en dus in het uiteindelijk gerealiseerde gebouw. We kregen ook te horen dat zowel bewoners als verplegend personeel de elementen waarover wij aanvullend advies hebben geleverd als erg prettig ervaren.

bba binnenmilieu vindt het belangrijk dat onze opdrachtgevers praktische en werkbare adviezen krijgen. Daarom houden wij nauw contact met onze opdrachtgevers om er zeker van de zijn dat verschillende belangen (bijv. van personeel en bewoners) zo goed mogelijk mee worden genomen in onze adviezen. Daarnaast lichten wij onze informatie en adviezen vaak mondeling nog toe op persoonlijk, maar eventueel ook op organisatorisch niveau. Wilt u er zeker van zijn dat de kwaliteit van het binnenmilieu goed is? Wenst u dat een onafhankelijke partij met uw nieuwbouw of verbouwplannen meekijkt? Neem dan gerust contact op.

 • ir. Froukje van Dijken

  healthy building specialist + unitmanager

  ir. Froukje van Dijken

  healthy building specialist + unitmanager

  achtergrond
  TU Eindhoven, Fysische Aspecten van de Gebouwde Omgeving (FAGO) aan de faculteit Bouwkunde

  specialisatie
  binnenmilieu in scholen en kinderdagverblijven, luchtkwaliteit, onderzoeksmethodologie, klimaatregeling, kennisoverdracht

  Klik hier voor meer informatie over Froukje.

 • Mark Verlinde

  HVAC + indoor climate specialist

  Mark Verlinde

  HVAC + indoor climate specialist

  achtergrond
  Hogeschool Utrecht, Integrated Circuit Design en 10 jaar een eigen inregelbureau gehad.

  specialisme
  Gebouwgebonden klimaatinstallaties, regelstrategieën en analyse (dis)functioneren klimaatinstallaties.

  Klik hier voor meer informatie over Mark.

   

 • dr. ir. Marije te Kulve

  lighting + indoor climate specialist

  dr. ir. Marije te Kulve

  lighting + indoor climate specialist

  achtergrond
  TU Eindhoven, Bouwfysica aan de faculteit Bouwkunde (MSc) en Universiteit Maastricht, Humane Biologie aan de faculteit FHML (PhD)

  specialisme
  licht en gezondheid, thermisch comfort, productiviteit, onderzoeksmethodologie

  Klik hier voor meer informatie over Marije.