Zoals onze directeur Atze Boerstra al aangaf in zijn blog: de drie belangrijkste maatregelen die in gebouwen moeten worden genomen tegen het coronavirus zijn ventilatie, ventilatie en ventilatie. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het virus in slecht geventileerde ruimten langer in de lucht blijft hangen, waardoor het besmettingsgevaar groter is. Ik ben dan ook verbaasd dat het RIVM hieraan geen aandacht besteedt bij de heropening van scholen.

Goed ventileren is op veel Nederlandse scholen een uitdaging. Om de ventilatie écht op orde te krijgen zijn in veel scholen structurele maatregelen nodig. Toch is met simpele maatregelen, waarmee scholen zelf aan de slag kunnen gaan, de al aanwezige ventilatie in schoolgebouwen op korte termijn te verbeteren. Ook met wat aandacht voor het sanitair denken wij dat het besmettingsrisico verder kan worden verkleind.

Ventilatie
Om de ventilatie in de school op de korte termijn te optimaliseren gelden de volgende adviezen:

 • Check voor de scholen weer open gaan of de ventilatie van klaslokalen in orde is. Controleer of ramen en roosters open kunnen. Maak gevelroosters schoon. Laat de werking van mechanische ventilatiesystemen door de onderhoudsinstallateur controleren.
 • Gebruik in de lokalen een CO2-meter met stoplichtindicator, in elk geval de lokalen waar de ventilatie afhankelijk is van het openen van ramen en/of roosters. Hiermee wordt zichtbaar gemaakt wanneer extra ramen geopend moeten worden voor extra ventilatie.
 • Controleer bedrijfstijden van mechanische ventilatiesystemen en stel systemen in op maximale ventilatie overdag. Zorg ervoor dat er continu enige ventilatie is in het gebouw (ook ‘s nachts). Laat toiletafzuiging 24 uur per dag draaien.
 • Laat de regelinstellingen van eventueel aanwezige CO2-gestuurde ventilatiesystemen aanpassen. Bij deze systemen wordt de hoeveelheid luchtverversing automatisch verlaagd bij een lagere bezetting om energie te besparen. Om het risico op overdracht van infectieziekten te verminderen is het nu wenselijk dat, ook al is maar de helft van de leerlingen aanwezig, voluit wordt geventileerd.
 • Geef leerkrachten instructies over het gebruik van de ventilatievoorzieningen. Zet ramen en gevelroosters zo veel mogelijk open tijdens lestijd. Lucht tijdens pauzes extra.

Filters vaker vervangen? Extra koelen of bevochtigen? Dit is niet nodig om besmettingsrisico’s te verkleinen. Focus op zaken die er echt toe doen.

Sanitair
Aandachtspunten voor het sanitair (kranen, toiletten, riolering):

 • Spoel alle toiletten, kranen en douches even door. Watertappunten zijn vaak langere tijd niet gebruikt, waardoor het water dat nog in de leidingen zat van minder goede kwaliteit kan zijn.
 • Controleer of alle toiletruimten zijn voorzien van werkende kranen (met zeepdispensers en papieren handdoekjes) of zorg voor andere voorzieningen om handen te kunnen reinigen na toiletgebruik.
 • Vervang veelgebruikte kranen eventueel door kranen met een sensor, zodat deze kunnen worden gebruikt zonder ze aan te raken.
 • Vul schrobputjes om er zeker van te zijn dat er geen open verbinding is met het riool. Giet eventueel een kopje slaolie na. Dit zorgt ervoor dat het waterslot minder snel weer verdampt.
 • Geef de instructie om bij het doorspoelen van de toiletten het deksel te sluiten.

Andere publicaties
Onze adviezen voor scholen over Covid-19 zijn door verschillende media en organisaties overgenomen.
Zie onder andere de volgende websites:
https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/adviezen-corona-onderwijs/
https://po.lesopafstand.nl/lesopafstand/weer-op-school/protocollen/
https://www.dgbc.nl/agenda/webinar-covid-19-maatregelen-in-schoolgebouwen-binnenklimaat-en-installaties-184
https://www.schooldomein.nl/ventilatie-check-voor-een-corona-proof-schoolgebouw/
https://www.koudeenluchtbehandeling.nl/verdieping/scholen-gaan-weer-open-vijf-tips-voor-een-gezond-binnenklimaat-100430
https://www.installatienet.nl/scholen-weer-open-let-ook-op-ventilatie-riolering-en-drinkwater/

Nieuw:
https://www.vo-raad.nl/artikelen/ventilatie-check-voor-een-corona-proof-schoolgebouw
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/eenvandaag-08-05-2020/

 

 

 • ir. Froukje van Dijken

  healthy building specialist + unitmanager

  ir. Froukje van Dijken

  healthy building specialist + unitmanager

  achtergrond
  TU Eindhoven, Fysische Aspecten van de Gebouwde Omgeving (FAGO) aan de faculteit Bouwkunde

  specialisatie
  binnenmilieu in scholen en kinderdagverblijven, luchtkwaliteit, onderzoeksmethodologie, klimaatregeling, kennisoverdracht

  Klik hier voor meer informatie over Froukje.