Het risico op oververhitting in klaslokalen is groot. Dit komt voor een belangrijk deel door de hoge bezetting: in een volle klas zitten meer kinderen dan in bijvoorbeeld een kantoorruimte. Het is belangrijk om oververhitting in scholen te voorkomen. Hoge temperaturen worden minder comfortabel ervaren en zijn van invloed op de leerprestaties.

Om oververhitting in klaslokalen op een duurzame manier te voorkomen, hebben bba binnenmilieu en DGMR in opdracht van Somfy de tool “voorkomen oververhitting in klaslokalen” ontwikkeld. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt wat de invloed is van passieve maatregelen zoals het toepassen van dynamische zonwering op het voorkomen van oververhitting in klaslokalen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ook wordt berekend wat de invloed is op het energiegebruik en daarmee samenhangende CO₂-emissie van de eventueel benodigde koeling.

Schooldomein interviewde Kasper Oudshoorn (Somfy), Matthijs van Jaarsveld (DGMR) en Marije te Kulve (bba binnenmilieu) over het belang van het voorkomen van oververhitting en de rol van dynamische zonwering.

Lees hier het artikel: Schooldomein – oververhitting in scholen is een issue. 

 

 • dr. ir. Marije te Kulve

  lighting + indoor climate specialist

  dr. ir. Marije te Kulve

  lighting + indoor climate specialist

  achtergrond
  TU Eindhoven, Bouwfysica aan de faculteit Bouwkunde (MSc) en Universiteit Maastricht, Humane Biologie aan de faculteit FHML (PhD)

  specialisme
  licht en gezondheid, thermisch comfort, productiviteit, onderzoeksmethodologie

  Klik hier voor meer informatie over Marije. 

 • ir. Froukje van Dijken

  healthy building specialist + unitmanager

  ir. Froukje van Dijken

  healthy building specialist + unitmanager

  achtergrond
  TU Eindhoven, Fysische Aspecten van de Gebouwde Omgeving (FAGO) aan de faculteit Bouwkunde

  specialisatie
  binnenmilieu in scholen en kinderdagverblijven, luchtkwaliteit, onderzoeksmethodologie, klimaatregeling, kennisoverdracht

  Klik hier voor meer informatie over Froukje.