Lang zal hij leven? Dan beter thuis geen feestje geven!

Het risico om aan Covid-19 te worden blootgesteld kan thuis veel groter zijn dan in een kantoortuin met vijftig collega’s. Goed ventileren scheelt een slok op een borrel en grotere ruimten hebben de voorkeur boven kleine. Wereldwijd adviseren wetenschappers aan gezondheidsorganisaties om nu ook rekening te houden met coronabesmetting via microdruppels, oftewel aerosolen. bba binnenmilieu heeft eraan gemeten en gerekend en adviseert grotere ruimtes te gebruiken, te ventileren en de luchtkwaliteit te meten.

De lockdown lijkt voorbij. Na de vakantie gaan we gewoon weer naar kantoor. Bedrijven treffen maatregelen om de blootstellingsrisico’s te beperken. Maar in een open brief hebben 251 wetenschappers, waaronder dr. ir. Atze Boerstra, de WHO laten weten dat er dringend aanvullende maatregelen nodig zijn tegen corona-verspreiding door zwevende microdruppels. Die trekken zich namelijk niks aan van 1,5 meter en handen wassen helpt ook niet tegen aerosolen.

Ventilatie in winterstand
“Nu het zomer is en de ramen open kunnen en we nog veel thuiswerken, zijn er in de meeste kantoren nog geen grote aanpassingen nodig”, zegt binnenmilieu-expert Arjen Raue van bba binnenmilieu.  “Maar we voorzien dat over een paar maanden, als het winter wordt en de ramen dicht gaan, er veel gebouwen onvoldoende geventileerd worden om de verspreiding van aerosole virusdeeltje binnen de perken te houden. Normaliter zien wij meer gezondheidsklachten in kantoortuinen, maar uit onze berekeningen blijkt kantoortuinen in deze situatie beter presteren dan kleine ruimten”.

bba binnenmilieu adviseert een drietrapsraket om het coronarisico te beheersen:
1. ventileren;
2. meting van de binnenlucht‑kwaliteit; en
3. risicoberekening voor grote, of complexe gebouwen.

Samenwerking met de collega’s op kantoor, is op die manier goed haalbaar. “Als de baas op het werk goed voor je zorgt, zet dan bij een feestje thuis alsjeblieft ook de ramen en deuren tegen elkaar open!”, zegt Raue.

 • dr. ir. Atze Boerstra

  feelgoodbuilding specialist + managing director

  dr. ir. Atze Boerstra

  feelgoodbuilding specialist + managing director

  achtergrond
  TU Delft, Klimaatregeling, faculteit Werktuigbouwkunde & promotie TU Eindhoven, unit Building Physics & Systems (BPS)

  specialisatie
  thermisch binnenklimaat, luchtkwaliteit, beleidsadvisering, PPS/DBFMO projecten, installatietechniek, research & development, rechtszaken

  Klik hier voor meer informatie over Atze. 

 • ir. Arjen Raue

  European Lighting Expert + indoor climate specialist

  ir. Arjen Raue

  European Lighting Expert + indoor climate specialist

  achtergrond
  TU Delft, Bouwtechnologie, Lighting Design Academy

  specialisme
  verlichting, thermisch comfort, klimaatinstallaties, green star AP

  Klik hier voor meer informatie over Arjen.