In een artikel voor REHVA Journal geven Froukje en Atze een update over het verband tussen ventilatie en de overdracht van het coronavirus SARS-CoV-2, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur. Daarnaast worden de voor- en nadelen van natuurlijke ventilatie als het gaat om de overdracht van SARS-CoV-2 vergeleken met mechanische ventilatie. Hierbij is gekeken naar zowel basisventilatie met natuurlijke luchttoevoer, maar ook naar spuiventilatie (luchten) via te openen ramen.

Ventilatie speelt een belangrijke rol in de verspreiding van COVID-19. In de ‘COVID-19 hexagon for ventilation systems’ zijn de factoren die betrekking hebben op de overdracht in de lucht van SARS-CoV-2 benoemd. Dit betreft 1) de hoeveelheid verse luchttoevoer, 2) luchten, 3) voorkomen van recirculatie, 4) voorkomen van overdracht van lucht tussen ruimten, 5) toepassing van luchtreiniging en 6) continue monitoring.

Aan alle factoren kan in principe worden voldaan met zowel natuurlijke als mechanische ventilatie, hoewel beide systemen hun eigen voors en tegens hebben. Mechanische ventilatiesystemen zorgen voor een constante hoeveelheid luchtverversing, terwijl natuurlijke ventilatie kan zorgen voor extra luchtverversing wanneer ruimtes bijvoorbeeld (tijdelijk) intensiever worden gebruikt. Voordeel van natuurlijke ventilatiesystemen is dat ventilatie door te openen ramen en gevelroosters gemakkelijk te begrijpen is voor gebruikers. COVID-19 hoeft de toepassing van natuurlijke ventilatiesystemen in gebouwen dus niet te beperken. Mechanische en natuurlijke ventilatiesystemen vullen elkaar wel mooi aan. Liever nog: juist de combinatie is goud waard. In volledig natuurlijke geventileerde gebouwen is het aan te bevelen om aanvullend te voorzien in mechanische afzuiging. Om gebruikers van mechanisch geventileerde gebouwen zelf invloed te geven op de hoeveelheid luchtverversing zijn te openen ramen essentieel.

Dit artikel is gebaseerd op literatuuronderzoek dat bba heeft uitgevoerd in opdracht van VELUX A/S.

 

 • dr. ir. Atze Boerstra

  feelgoodbuilding specialist + managing director

  dr. ir. Atze Boerstra

  feelgoodbuilding specialist + managing director

  achtergrond
  TU Delft, Klimaatregeling, faculteit Werktuigbouwkunde & promotie TU Eindhoven, unit Building Physics & Systems (BPS)

  specialisatie
  thermisch binnenklimaat, luchtkwaliteit, beleidsadvisering, PPS/DBFMO projecten, installatietechniek, research & development, rechtszaken

  Klik hier voor meer informatie over Atze. 

 • ir. Froukje van Dijken

  healthy building specialist + unitmanager

  ir. Froukje van Dijken

  healthy building specialist + unitmanager

  achtergrond
  TU Eindhoven, Fysische Aspecten van de Gebouwde Omgeving (FAGO) aan de faculteit Bouwkunde

  specialisatie
  binnenmilieu in scholen en kinderdagverblijven, luchtkwaliteit, onderzoeksmethodologie, klimaatregeling, kennisoverdracht

  Klik hier voor meer informatie over Froukje.