Goed ventileren in scholen gaat niet vanzelf, soms is het nodig het huidige systeem aan te laten passen. Om er voor te zorgen dat aanpassingen daadwerkelijk het gewenste resultaat opleveren, is het belangrijk om gebouwprestaties voorafgaand, tijdens en na het bouwproces goed vast te leggen. In dit kennisdocument staan vier adviezen om hier invulling aan te geven.

Lees verder in het bijgevoegde artikel van Schooldomein en het door bba opgestelde kennisdocument voor Kenniscentrum RuimteOK.

 • ir. Froukje van Dijken

  healthy building specialist + unitmanager

  ir. Froukje van Dijken

  healthy building specialist + unitmanager

  achtergrond
  TU Eindhoven, Fysische Aspecten van de Gebouwde Omgeving (FAGO) aan de faculteit Bouwkunde

  specialisatie
  binnenmilieu in scholen en kinderdagverblijven, luchtkwaliteit, onderzoeksmethodologie, klimaatregeling, kennisoverdracht

  nevenactiviteit
  medisch milieukundig adviseur GGD Rotterdam-Rijnmond en lid huisvestingscommissie van de basisschool van haar kinderen

  en verder
  super klusser en outdoor fanaat