wat wij doen

bba binnenmilieu bv is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in het binnenmilieu en de effecten ervan op de mens.
Tot ons specialisme behoren de thema’s binnenluchtkwaliteit, thermisch binnenklimaat en licht en uitzicht.

We hebben veel expertise in huis over gezond bouwen en WELL. Voor vragen over geluid en akoestiek verwijzen we graag door naar de specialisten van ons moederbedrijf DGMR.

 • Gebouwonderzoek

  Een van onze hoofdactiviteiten is het onderzoeken van gebouwen met binnenklimaatklachten. bba maakt gebruik van de zogenaamde ‘Building in Use-methode’, of gebouwonderzoek. Deze methode geeft een zeer compleet inzicht in de problematiek van een gebouw en de gebruikers ervan. Met dit inzicht kunnen we u helpen met het realiseren van een comfortabel binnenmilieu.

  Het onderzoek begint meestal met een (klachten)inventarisatie van de tevredenheid en beleving van de gebouwgebruikers met het binnenmilieu. Wij houden korte interviews of laten de gebruikers een online vragenlijst invullen. Hierna vindt een uitgebreide, specifieke inspectie plaats van het gebouw en eventueel aanwezige (klimaat)installaties.

  Ter onderbouwing van de bevindingen in de (klachten)inventarisatie kunnen ook specifieke metingen worden uitgevoerd.

  Aan de hand van de inventarisatie van de aanwezige klachten, het gebouwonderzoek en eventuele metingen worden kraakheldere maatregelen geadviseerd om de binnenmilieukwaliteit te verbeteren. We doen dus veel meer dan alleen maar meten.

 • Healthy Building Index Tool

  Niets is belangrijker in een gebouw dan de gebruikers ervan. Zij moeten zich er comfortabel, goed en gezond voelen om optimaal hun werk te kunnen doen. De beleving van het binnenmilieu speelt hierbij een heel belangrijke rol. Om de ervaring van de gebouwgebruikers in kaart te brengen heeft bba de Healthy Building Index Tool ontwikkelt. Met deze online tool kan snel en goedkoop in kaart worden gebracht hoe tevreden (of ontevreden) de gebouwgebruikers zijn met het binnenmilieu. Er worden o.a. vragen gesteld over de thema’s thermisch comfort, binnenluchtkwaliteit, geluid en licht en er wordt gevraagd naar gebouw gerelateerde klachten. Daarnaast wordt er door de gebouwbeheerder een checklist ingevuld waarin gevraagd wordt naar enkele relevante gebouwkenmerken.

  Aan de hand van beide vragenlijsten worden mogelijke risicofactoren in kaart gebracht en aanbevelingen gegeven om de binnenmilieu situatie te verbeteren.

  Deze tool kan periodiek worden ingezet om de tevredenheid van de gebouwgebruikers met het binnenmilieu te inventariseren, of bijvoorbeeld na een verhuizing of interne renovatie.

 • Nieuwbouw- en verbouwadvisering

  Een andere adviesdienst van bba is de nieuwbouw- en verbouwadvisering. Ook bij het creëren van nieuwe plannen of het aanpassen van bestaande situaties, kan bba u ondersteunen in het maken van de juiste keuze. Dit doen wij door een overwogen planbeoordeling of het opstellen van een binnenmilieu Programma van Eisen. Zo ontwikkelen we gezonde installatieconcepten en verzorgen we de kwaliteitsbewaking van uw binnenmilieu. Onze advisering kan betrekking hebben op installatietechniek, maar ook op bijvoorbeeld de keuze van buitenzonwering, of emissiearme inrichtingsmaterialen zoals vloerbedekking en meubilair.

  Ook kan bba herhuisvestingstrajecten begeleiden. We kunnen de verwachte binnenmilieuprestaties in de nieuwe huisvesting door gebouwonderzoek inzichtelijk maken. Daarnaast kunnen we ook door een planbeoordeling de risico’s ten aanzien van installaties, inrichting, afwerking e.d. in kaart brengen en maatregelen aandragen om deze risico’s te voorkomen. We zien er dus op toe dat ook in een ‘nieuw’ gebouw de binnenmilieu kwaliteit gewaarborgd is.

 • WELL-advisering

  De gezondheid van de gebruikers van gebouwen wordt steeds belangrijker voor gebouweigenaren en huurders. Maar hoe weet je of een gebouw gezond is? En hoe bevorder je de gezondheid van gebruikers? Met WELL komen we tegemoet aan de jarenlange wens van gebouweigenaren, projectontwikkelaars en werkgevers om met een certificaat te laten zien dat ze extra geïnvesteerd hebben in een gezonde werkomgeving. bba binnenmilieu kan u bij het volledige WELL certificeringsproces begeleiden: van het opstellen van gezondheidsambities en het uitvoeren van een eerste haalbaarheidsonderzoek tot het begeleiden van de implementatie van WELL maatregelen in de praktijk.

 • Metingen/sensornetwerk

  bba binnenmilieu beschikt over een groot assortiment meetapparatuur. Stand-alone metingen behoren tot de mogelijkheden, maar vaak wordt meetapparatuur ingezet in combinatie met gebouwonderzoeken en inspecties van de werkplek en installaties. Dit alles ter onderbouwing en verdere verdieping van de bevindingen in de klachteninventarisatie.

  bba binnenmilieu verricht onder andere (duur)metingen van de temperatuur, CO2-concentratie, fijn stof, ventilatiehoeveelheden, luchtvochtigheid, thermisch comfort, chemische (waaronder Vluchtige organische stoffen) en biologische agentia, luchtsnelheid, toetreding van daglicht, verlichtingsniveaus, reflecties en luminanties, geluidsniveaus en nagalmtijden.

  Daarnaast beschikt bba over de mogelijkheid om continu, over een lange periode, de binnenmilieukwaliteit, te monitoren. Denk dan bijvoorbeeld aan de temperatuur, CO2 en fijnstof concentratie. Dit kan door de toepassing van een sensornetwerk in een gebouw, dat zowel op afstand als ter plekke afgelezen kan worden.

  Het is hierdoor beter in kaart te brengen hoe de binnenmilieukwaliteit varieert met de seizoenen of door eventuele andere factoren beïnvloed wordt. Deze langdurige monitoring kan ook nuttig zijn in relatie tot complexe DBFMO/PPS contracten.

 • Getuige-deskundige

  bba binnenmilieu bv is een onafhankelijke partij en onze medewerkers treden geregeld op als onafhankelijke getuige-deskundige in binnenmilieu gerelateerde rechtszaken.

 • Research & development

  bba gelooft in ontwikkeling. Door te participeren aan fundamenteel onderzoek werken we mee aan een beter binnenklimaat en gezondere mensen in Nederland, en ver daarbuiten. Vanuit dit oogpunt delen we onze expertise door bedrijven, overheidsinstellingen en universiteiten te ondersteunen met kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Wij worden regelmatig gevraagd voor het geven van lezingen of cursussen, schrijven publicaties en artikelen en participeren in denktanks en commissies. Daarnaast schrijven we mee aan (internationale) normen en richtlijnen.

blog